Sverre Worum er død

Skolenes landsforbund har dessverre mottatt det triste budskapet om at vår første forbundsleder og æresmedlem Sverre Worum er gått bort. Han har vært en markant skikkelse på Youngstorget i mer enn 40 år.

23. august 2023

Runar Nørstad

18. februar 2019 rundet Sverre Worum 90 år. Han ble behørig feiret på forbundskontoret. Han var aktiv både i Skolenes landsforbund og i «partiet» helt til for et år siden. (Foto: Skolenes landsforbund)

Da Skolenes landsforbund ble etablert i 1982, var Sverre Worum forbundets første leder. Han gikk av som leder i 1993, men fortsatte som forhandler i forbundet.

Helt fram til for et år siden, var han stadig å se på forbundskontoret. Det var naturlig at han vandret inn og ut av forbundskontorets dører. Han var opptatt av partipolitikk og organisasjonspolitikk helt til det siste, og har deltatt i mange debatter – både internt og eksternt.

Hans kamp for yrkesfaglærere og deres rettigheter og muligheter var noe som opptok Sverre stort.

– Sverre Worum har vært en bauta for Skolenes landsforbund. Han var en pådriver i arbeidet med å stifte forbundet, og er på en måte livsgrunnlaget for forbundet som organisasjon. Det står stor respekt av hans arbeid for ansatte i undervisnings- og opplæringssektoren. Forbundet har hatt stor nytt av hans gode kunnskaper gjennom årenes løp, sier forbundsleder Mette Johnsen Walker.  

– Sverre hadde alltid tid til en skolepolitisk prat. Han stakk innom på forbundets 40-årsjubileum i fjor høst, selv om han var syk. Det sier litt om hans iver for forbundet. Han etterlater seg et stort tomrom, fortsetter Johnsen Walker.

Les også: Tidligere forbundsleder i LO er død (frifagbevegelse.no)

Relaterte saker
FriFagbevegele: Sverre Worum har brøytet vei for lærerne i LO