Styrk smittevernet med lokale tiltak

Skolenes landsforbund anbefaler alle våre tillitsvalgte å ta initiativ til lokale tiltak som kan gi medlemmene trygghet i det daglige arbeidet. Dere vet best…

22. november 2020

Runar Nørstad

Skolenes landsforbund anbefaler alle våre tillitsvalgte å ta initiativ til lokale tiltak som kan gi medlemmene trygghet i det daglige arbeidet. Dere vet best hva som er de lokale behovene. Se forslagene til initiativ dere som tillitsvalgte kan ta!

BILDETEKST: Hvordan kan vi konkret innrette oss på skolen for å begrense treffpunktene blant elever og lærere, er ett av spørsmålene tillitsvalgte kan birdra til å finne svar på. (Foto: Pixabay)

Innspill vi får fra medlemmer, mediebildet og utspill fra statsråd Guri Melby vitner om høyt trykk på smittesituasjonen i skolen. Alle er på søken etter tiltak som kan gi en tryggere arbeidssituasjon for både ansatte og elever. Det er et ønske om å slippe unna en ny nedstenging av alle landets skoler.

Skolenes landsforbund har sendt en epost til alle våre tillitsvalgte, der oppfordringen er å ta initiativ til lokale tiltak som kan gi medlemmene trygghet i det daglige arbeidet.

Her er forslag til initiativ tillitsvalgte kan ta

 • Send skriftlig melding til arbeidsgiver om at Skolenes landsforbund ønsker at det blir innkalt til drøftinger om ytterligere lokale tiltak som gjelder smittevernet.
 • Hvordan kan vi konkret innrette oss på skolen for å begrense treffpunktene blant elever og lærere? Konkret definere forståelsen av og praksisen med kohorter. Faste grupper med færre elever?
 • Hvordan kan man redusere at ansatte beveger seg mye mellom mange kohorter og klasser i løpet av arbeidsdagen og -uka?
 • God og jevnlig utlufting i lokalene som er i bruk, er dokumentert viktig for å motvirke smitte.
 • Hvordan kan vi konkret innrette oss for å holde god avstand?
 • SL oppfatter at medlemmene har personlig og ulik oppfatning av når de vil være bekvemme med bruk av munnbind og visir, eventuelt trygghet for at det er mulig å praktisere avstandsregler. Vi antar dette, og hvilken type, vil variere med de ulike situasjonene lærere og elever har i løpet av en undervisningsdag. Hvis dette er tilfelle hos dere, kan det være fornuftig å stille krav til at det er god tilgang på både munnbind og visir, og at læreren gis tillit til å samkjøre forsvarlige regler om bruk av dette sammen med elevene.
 • Ansette faste vikarer ut skoleåret for å få mindre gjennomtrekk i personalet.
 • Eventuelt bruk av studenter som vikarer, jamfør statsrådens siste utspill. Noen SL-foreninger foreslår at de av hensyn til smitteproblematikk prioriteres til hjemmeundervisningen. Uansett, de skal ha tarifflønn. Sentralt tar vi opp spørsmålet om å gi avvik fra inntektsgrensen opp mot lånekassen, slik som for eksempel sykepleierstudenter fikk i vår.
 • Hva er tenkt for juleferien for å forebygge at ansatte må isolere seg med karantene som følge av arbeidssituasjonen? Vi anbefaler tillitsvalgte til å initiativ til lokale tiltak som sikrer en god personalpolitikk om dette. Digital undervisning en periode før ferien, avslutte semesteret tidligere eller lignende.
 • Særskilte tiltak som tar godt vare på ansatte i risikogrupper eller som er i familie med noen i risikogrupper. Hvordan tilrettelegge slik at disse ikke føler seg presset til å bli sykmeldt?
 • Hvilke arbeidsoppgaver kan læreren avlastes med? F.eks. inspeksjon, renhold og lignende.
 • Tillitsvalgte må sikre at læreren selv får bestemme bruken av hjemmekontor i samarbeidstid og fellesmøter.

Her finner du tiltakene i PDF-format (skriv ut og heng på oppslagstavla)

Hva skal skje når smittevernsnivået på skoler endres på kort tid?

Tillitsvalgte skal trekkes med i prosessene rundt endringer som skjer i forbindelse med smittevernstiltak. Ikke bare skal dere få informasjon, men dere skal også få uttale dere på medlemmenes vegne. Vær kjapp med å be om drøftingsmøte for å sikre lærerne tid til omstillingen. Bruk henvisning til hovedavtalens del B § 3-1 og 3-2.

PS! For å forebygge smitte av koronavirus, er det viktig at arbeidsgivere gjennomfører en risikovurdering av mulig smittefare. Det er særlig viktig på arbeidsplasser der man er i kontakt med mange mennesker. Les mer om dette på Arbeidstilsynets sider

Relevante lenker
SL: – Lærerne er slitne og redde 
SL: – Ta lærernes bekymringer på alvor
SL: – Øremerk midler til de mest sårbare barna
SL: Lærer til stede i undervisningstimene!
SL: – Må heve statusen til spesialundervisningen
SL: – En nasjonal styrt skole gir stor trygghet
SL: – Ingen grunn til å kutte i skoler og barnehager neste år
SL: Ba regjeringen prioritere midler til kommunene
SL: – Bruk «spesialist»-pengene på nye læremidler

Pixabay-bildet er frigjort under denne lisensen