Styrk smittevernet med lokale tiltak

Skolenes landsforbund anbefaler alle våre tillitsvalgte å ta initiativ til lokale tiltak som kan gi medlemmene trygghet i det daglige arbeidet. Dere vet best hva som er de lokale behovene. Se forslagene til initiativ dere som tillitsvalgte kan ta!

22. november 2020

Runar Nørstad

Hvordan kan vi konkret innrette oss på skolen for å begrense treffpunktene blant elever og lærere, er ett av spørsmålene tillitsvalgte kan birdra til å finne svar på. (Foto: Pixabay)

Innspill vi får fra medlemmer, mediebildet og utspill fra statsråd Guri Melby vitner om høyt trykk på smittesituasjonen i skolen. Alle er på søken etter tiltak som kan gi en tryggere arbeidssituasjon for både ansatte og elever. Det er et ønske om å slippe unna en ny nedstenging av alle landets skoler.

Skolenes landsforbund har sendt en epost til alle våre tillitsvalgte, der oppfordringen er å ta initiativ til lokale tiltak som kan gi medlemmene trygghet i det daglige arbeidet.

Her er forslag til initiativ tillitsvalgte kan ta

 • Send skriftlig melding til arbeidsgiver om at Skolenes landsforbund ønsker at det blir innkalt til drøftinger om ytterligere lokale tiltak som gjelder smittevernet.
 • Hvordan kan vi konkret innrette oss på skolen for å begrense treffpunktene blant elever og lærere? Konkret definere forståelsen av og praksisen med kohorter. Faste grupper med færre elever?
 • Hvordan kan man redusere at ansatte beveger seg mye mellom mange kohorter og klasser i løpet av arbeidsdagen og -uka?
 • God og jevnlig utlufting i lokalene som er i bruk, er dokumentert viktig for å motvirke smitte.
 • Hvordan kan vi konkret innrette oss for å holde god avstand?
 • SL oppfatter at medlemmene har personlig og ulik oppfatning av når de vil være bekvemme med bruk av munnbind og visir, eventuelt trygghet for at det er mulig å praktisere avstandsregler. Vi antar dette, og hvilken type, vil variere med de ulike situasjonene lærere og elever har i løpet av en undervisningsdag. Hvis dette er tilfelle hos dere, kan det være fornuftig å stille krav til at det er god tilgang på både munnbind og visir, og at læreren gis tillit til å samkjøre forsvarlige regler om bruk av dette sammen med elevene.
 • Ansette faste vikarer ut skoleåret for å få mindre gjennomtrekk i personalet.
 • Eventuelt bruk av studenter som vikarer, jamfør statsrådens siste utspill. Noen SL-foreninger foreslår at de av hensyn til smitteproblematikk prioriteres til hjemmeundervisningen. Uansett, de skal ha tarifflønn. Sentralt tar vi opp spørsmålet om å gi avvik fra inntektsgrensen opp mot lånekassen, slik som for eksempel sykepleierstudenter fikk i vår.
 • Hva er tenkt for juleferien for å forebygge at ansatte må isolere seg med karantene som følge av arbeidssituasjonen? Vi anbefaler tillitsvalgte til å initiativ til lokale tiltak som sikrer en god personalpolitikk om dette. Digital undervisning en periode før ferien, avslutte semesteret tidligere eller lignende.
 • Særskilte tiltak som tar godt vare på ansatte i risikogrupper eller som er i familie med noen i risikogrupper. Hvordan tilrettelegge slik at disse ikke føler seg presset til å bli sykmeldt?
 • Hvilke arbeidsoppgaver kan læreren avlastes med? F.eks. inspeksjon, renhold og lignende.
 • Tillitsvalgte må sikre at læreren selv får bestemme bruken av hjemmekontor i samarbeidstid og fellesmøter.

Hva skal skje når smittevernsnivået på skoler endres på kort tid?

Tillitsvalgte skal trekkes med i prosessene rundt endringer som skjer i forbindelse med smittevernstiltak. Ikke bare skal dere få informasjon, men dere skal også få uttale dere på medlemmenes vegne. Vær kjapp med å be om drøftingsmøte for å sikre lærerne tid til omstillingen. Bruk henvisning til hovedavtalens del B § 3-1 og 3-2.

PS! For å forebygge smitte av koronavirus, er det viktig at arbeidsgivere gjennomfører en risikovurdering av mulig smittefare. Det er særlig viktig på arbeidsplasser der man er i kontakt med mange mennesker. Les mer om dette på Arbeidstilsynets sider

Pixabay-bildet er frigjort under denne lisensen