Studenter i deltidsjobb må få rett til dagpenger

Skolenes landsforbund er bekymret for alle studenter som er avhengig av inntektene fra deltidsjobber og som nå blir permittert. Regelverket må endres slik at også studenter kan søke dagpenger.

18. mars 2020

Runar Nørstad

Studenter med deltidsjobb får ikke søke dagpenger når de blir permittert, noe som opprører mange. (Foto: Pixabay/Illustrasjon)

Uttalelse vedtatt av Skolenes landsforbund 18. mars 2020, ført i pennen av forbundssekretær Geir Allan Stava.

Ifølge dagens ordning har landets studenter ikke krav på dagpenger.

Sju av ti studenter jobber deltid, ifølge Norsk studentorganisasjon. De jobber deltid fordi det er helt nødvendig for å ha råd til å kunne studere. Det er boutgiftene som er den største utgiften for de fleste studenter. Studielånet strekker ikke til for både boutgifter, mat, transport og barn.

For å hindre at mange studenter nå vil tape flere tusen i måneden krever Skolenes landsforbund at Storting og regjering nå griper inn ved at:

  • regelverket endres slik at også studenter kan søke dagpenger.
  • studenter må få unntak fra inntektstaket på 75.000 kroner for å søke dagpenger.

Les også: Dagpenger når du er arbeidsledig eller permittert (nav.no)

Les også: Studentene blir forsømt i krisepakken, mener LO

Pixabay-bildet er frigjort under denne lisensen