Studentene må stille med egen PC

Kunnskapsdepartementet foreslår at universiteter og høyskoler skal kunne kreve at studentene stiller med egen PC. Forslaget sendes nå ut på høring. I dag kan…

21. april 2015

Runar Nørstad

Krav om egen PC for studenter sendes nå på høring. (Foto: EU/SL/Illustrasjon)

Kunnskapsdepartementet foreslår at universiteter og høyskoler skal kunne kreve at studentene stiller med egen PC. Forslaget sendes nå ut på høring.

I dag kan ikke universiteter og høyskoler kreve betaling av studenter utover reelle kostnader til læremidler, det vil si lærerbøker, kompendier, kopier, utskrifter, papir og lignende. Dette er lovfestet i den såkalte egenbetalingsforskriften.

Kunnskapsdepartementet mener at definisjonen av «læremidler» i denne forskriften er foreldet, og at også PC er et læremiddel i våre dager. Derfor foreslår departementet å endre egenbetalingsforskriften, slik at institusjonene også kan kreve at studentene har egen PC.

– I vår digitale tidsalder er det naturlig å se på PC som et læremiddel. De fleste studenter vil nok kjenne seg igjen i at de bruker PC-en vel så mye som tradisjonelle bøker for å lære seg det de skal, sier statssekretær Bjørn Haugstad i Kunnskapsdepartementet.   

Departementet forslår at institusjonene dekker kostnadene til nødvendig programvare, men mener det bør komme klart frem i egenbetalingsforskriften at studentene kan pålegges å ha egen PC. Forslaget sendes nå ut på høring.