Streik gav lav lønnsvekst for lærerne

Lærernes lønnsvekst i 2014 ble kun 2 1/3 %, mot ca 3 % for de andre yrkesgruppene, viser tall fra TBU som ble lagt…

16. februar 2015

LOM-admin

Lærernes lønnsvekst i 2014 ble kun 2 1/3 %, mot ca 3 % for de andre yrkesgruppene, viser tall fra TBU som ble lagt fram i dag. Dette skyldes at lærerne først fikk tillegget fra 1/9, mot 1/5 for de fleste andre.