Støtter forslag om utvalgsprøver i grunnskolen

Skolenes landsforbund er positiv til Senterpartiets forslag om å omgjøre nasjonale prøver i grunnskolen til utvalgsprøver, fordi en slik omgjøring vil bidra til å gjenreise lærernes tillit og øke fokuset på elevenes undervisning der testhysteriet tones ned.

10. mars 2020

Runar Nørstad

Nestleder Chris Gøran Holstad og forbundssekretær Bodil Gullseth representerte Skolenes landsforbund i en høring på Stortinget tirsdag, om å omgjøre nasjonale prøver i grunnskolen til utvalgsprøver. (Foto: SL)

Senterpartiet mener omfanget av testing i skolen er altfor stort både for elevene og lærerne. Regjeringen har blitt mer opptatt å teste enn å undervise, uttaler Marit Knutsdatter Strand, utdanningspolitisk talsperson i Senterpartiet, til partiets hjemmeside.

Knutsdatter Strand mener ressursene lærerne må bruke på testing ikke står i samsvar med nytteverdien, fordi all testingen beslaglegger tid til oppfølging, tilrettelegging og undervisning.

De tre Senterparti-representantene Marit Knutsdatter Strand, Kjersti Toppe og Marit Arnstad har derfor levert et representantforslag til Stortinget der de ber regjeringen gjøre de nasjonale prøvene til utvalgsprøver. Samtidig ber de regjeringen om å sørge for at de nasjonale prøvene gir mer presis og riktig informasjon samt at de samlede kravene til rapportering og dokumentasjon i skolen reduseres.

(Artikkelen fortsetter under bildet)

Høring på Stortinget om å omgjøre nasjonale prøver i grunnskolen til utvalgsprøver, fra venstre: Bodil Gullseth, forbundssekretær i SL, Chris Gøran Holstad, nestleder i SL, Steffen Handal, leder i Udf, Roar Grøttvik, rådgiver i Udf og Stig Johannessen, leder i Skolelederforbundet. (Foto: SL)

Tillit til læreren

Tirsdag morgen var det åpen høring om forslaget i Stortingets utdannings- og forskningskomité. Nestleder Chris Gøran Holstad og forbundssekretær Bodil Gullseth representerte Skolenes landsforbund.

– Skolenes landsforbund har i mange år vært svært kritiske til tester som fører til en mulighet for å rangere skoler, kommuner og fylkeskommuner opp mot hverandre for å henge ut de som skårer best og lavt. I dagene før slike tall legges ut, er skoler og dens lærere livredde for å havne blant taperne på en slik liste. Spesielt når man samtidig vet at konsekvensene av slike publiseringer ikke bare rører ved lærere, men også svært mange elever, sa Holstad i sin innledning.

Nasjonale prøver i grunnskolen må først og fremst være et verktøy for lærere som står i den daglige undervisningen, og ikke forsknings- og mediemat for oppslagshungrige folk. Det fortjener verken elever og lærere, mener Skolenes landsforbund.

– Ved å gjøre nasjonale prøver til utvalgsprøver, så dreier man retningen for hvem disse prøvene er ment å være for, fortsatte Holstad.

«Ved å omgjøre nasjonale prøver i grunnskolen til utvalgsprøver, gjenopprettes ikke bare noe av den tilliten lærerne har behov for å ha i sitt arbeid, men det vil også dreie fokuset over på selve opplæringen til elevene, og den forskjelligheten de representerer», skriver forbundet i sitt innspill til Stortingets utdannings- og forskningskomité.

Staten får et måleinstrument

I spørsmålsrunden til slutt i høringen, utfordret mange av komitemedlemmene organisasjonene til å si noe i forhold til rangeringen. Forbundssekretær Bodil Gullseth sa at alt fokus på rangering henger sammen med offentliggjøring av resultatene.

– Skolenes landsforbund er motstander av tester som kan brukes til rangering av skoler, og mener nasjonale prøver i dagens form bør avvikles. Forbundet er positiv til at et representativt utvalg elever gjennomfører prøvene. Slik kan skolemyndighetene skaffe seg kunnskap om utviklingen i norsk skole. Da får staten et måleinstrument uten at det fører til rangering og ødeleggende skolepolitiske debatter, sa Gullseth etter høringen.

– Grunnen til at mange lærere er kritisk til nasjonale prøver, er at arbeidet med prøvene tar uforholdsmessig stor del av årsverket. Lærerne får en tidstyv som beslaglegger tid til oppfølging, tilrettelegging og undervisning. Derfor er utvalgsprøver et langt bedre alternativ enn dagens nasjonale prøver, understreker Bodil Gullseth.

Foreløpig dato for behandling i Stortinget: 28. april 2020.