– Stoltenberg-utvalget tenker utenfor boksen

Stoltenberg-utvalget kommer med flere gode tiltak for å redusere kjønnsforskjeller i den norske fellesskolen, mener Skolenes landsforbund. Stoltenberg-utvalget overleverte i dag sin rapport «Nye…

4. februar 2019

Runar Nørstad

Stoltenberg-utvalget kommer med flere gode tiltak for å redusere kjønnsforskjeller i den norske fellesskolen, mener Skolenes landsforbund.

Stoltenberg-utvalget overleverte i dag sin rapport «Nye sjanser – bedre læring. Kjønnsforskjeller i skoleprestasjoner og utdanningsløp» til kunnskaps- og integreringsminister Jan Tore Sanner (H). Rapporten bekrefter nok en gang at det er tydelige forskjeller mellom kjønnene på alle nivåer i utdanningssystemet.

– Fellesskolen er blitt for akademisk og teoritung, og nettopp derfor ble vi veldig glade for at utvalget til Camilla Stoltenberg foreslår flere valgfag og reduksjon av kjernefag i sin rapport. Dette er å tenke utenfor boksen, og det avhjelper en monoton skolehverdag, sier forbundssekretær Mette Johnsen Walker.

I tillegg mener Skolenes landsforbund at det er interessant at nettopp utregningen av grunnskolepoeng gir økte kjønnsforskjeller.

– Utvalget foreslår at standpunkt- og eksamenskarakter skal vektlegges etter antall undervisningstimer. Bare dette forslaget vil redusere forskjellene mellom jenter og gutter med åtte prosent, sier Johnsen Walker.

Grunnskolepoeng regnes ut slik at gjennomsnittskarakteren på standpunkt og eksamen multipliseres med 10. Etter 10. trinn har elevene i dag fem karakterer i norsk og engelsk.

– Om de rette tingene prioriteres nå, vil det styrke fellesskolen, mener forbundssekretær Mette Johnsen Walker.

(Artikkelen fortsetter under bildet)

Forbundssekretær Mette Johnsen Walker. (Foto: SL)

Kunnskaps- og integreringsminister Jan Tore Sanner ser frem til å lese og vurdere forslagene fra Stoltenberg-utvalget.

– Alle elever skal oppleve mestring og læring. Det bekymrer meg at mange gutter henger etter i skolen. Guttene oppnår lavere karakterer og faller fra i større grad enn jentene. Det er ikke et problem at jenter gjør det bra, men skolen må bli bedre til å løfte guttene. Elevenes bakgrunn og kjønn skal ikke avgjøre om elevene lykkes i skolen, sier Sanner i en pressemelding.

Relevante lenker
SL: Ga råd for å løse kjønnsforskjeller

Skolenes landsforbund på Facebook!

 

Pixabay-bildet er frigjort under denne lisensen