Stipend for lærere uten godkjent utdanning

Regjeringen har satt av 50 millioner til stipend for lærere uten godkjent utdanning, slik at de kan ta yrkesfag-lærerutdanning (YFL) eller PPU/PPU-Y.  – Skolenes…

29. mars 2015

LOM-admin

Terje MoenRegjeringen har satt av 50 millioner til stipend for lærere uten godkjent utdanning, slik at de kan ta yrkesfag-lærerutdanning (YFL) eller PPU/PPU-Y. 

– Skolenes landsforbund er fornøyd med ordningen, sier nestleder Terje Moen. Han gir skryt til kunnskapsministeren for at han har fulgt opp forslagene fra forbundet om at også yrkesfaglærere må få del i kompetanseutviklingen for lærere.

– 50 millioner er langt fra nok til å dekke opp underdekningen. Skolenes Landsforbund forventer derfor at regjeringen følger opp med økte bevilgninger i neste statsbudsjett, legger han til.

Moen oppfordrer alle som har behov for det om å søke innen fristen 30.april.

Les mer om stipendordningen på Utdanningsdirektoratets sider