Stipend for elever som har samisk i fagkretsen

Sametinget gir språkmotiveringsstipend til elever som har samisk som fag i videregående skole. Søknadsfristen er 31.03.22.

28. februar 2022

Runar Nørstad

Nå kan elever i videregående skole søke Sametinget (bildet) om språkmotiveringsstipend. Får å kunne søke, må du ha samisk som fag. (Foto: Åse M.P. Pulk/Sámediggi)

Søknadene blir behandlet etter hvert som de kommer inn, skriver Sametinget på sin hjemmeside.

Legg merke til at dersom du er under 18 år, må søknaden sendes inn via ID-porten til din forelder/foresatt.

Hvem kan få stipend?

  • Elever i videregående skole som har opplæring i samisk enten som førstespråk, andrespråk eller fremmedspråk.
  • Elever i videregående skole som har opplæring i samisk enten som førstespråk, andrespråk eller fremmedspråk som fjernundervisning.
  • Elever som tar eksamen i samisk språk som privatist.
  • Personer som er norske statsborgere, eller som har rett til å registrere seg som norsk statsborger og er tilknyttet et offentlig godkjent lærested i Sverige eller Finland og som har rett til støtte gjennom Statens lånekasse for utdanning i Norge.

Hvor mye kan du få i stipend? Les hele saken på sametinget.no

Her søker du: Logg inn med ID-Porten for å få tilgang til søknadsskjemaer, rapporteringsskjemaer og for dialog med saksbehandler