Står sammen om å styrke kommuneøkonomien

Skolenes landsforbund er glad for at partene i arbeidslivet sammen utfordrer regjeringen om konsekvensene dersom kommuneøkonomien ikke styrkes.

7. oktober 2020

Runar Nørstad

Mette Nord, leder i LO kommune, sammen med styreleder i KS, Bjørn Arild Gram. (Foto: Fagforbundet/KS)

Tirsdag møtte LO kommune, Unio kommune, YS k, Akademikerne k og KS fire statsråder og en statssekretær fra Statsministerens kontor for å diskutere hvordan vi i de neste månedene kan håndtere det samlede trykket på kommunesektoren. Partene hadde i fellesskap bedt om møtet.

Les også: Fellesbrevet som ble sendt til Statsministerens kontor

– Arbeidslivets parter krever tettere dialog med regjeringen. Kommunenes innsats under koronapandemien er underfinansiert. Vi forventer garantier for at kommunene blir kompensert slik at det ikke blir kutt i våre velferdstjenester, og med det kutt i koronaberedskapen, sier Mette Nord, leder i LO kommune.

Skolenes landsforbund er en del av LO kommune og har deltatt med innspill før møtet.

– Skolenes landsforbund er glad for at arbeidslivets parter står sammen for å styrke kommuneøkonomien. Dialog med regjeringen for å få synliggjort de alvorlige konsekvensene av en strupet kommuneøkonomi, er svært viktig. Vi får mange henvendelser fra medlemmer som fortviler over sitasjonen. Partene fikk i møtet tirsdag også lagt fram forventninger om andre statlige tiltak, sier forbundsleder Anne Finborud.

– Skolenes landsforbund er bekymret for hvilke konsekvenser den pressede kommuneøkonomien har både for kvaliteten på opplæringen, men også på tilgangen på kvalifisert personell i opplæringssektoren. Nå har regjeringen nok en gang fått beskjed om dette, fortsetter Finborud.