Stadig trangere i norske klasserom

Siden 2003 har klassene est ut. Klasser på mellom 30 og 35 elever har blitt hverdagen på mange skoler. Ifølge en undersøkelse, som er gjort…

19. april 2015

Runar Nørstad

Lærerne får stadig større klasser å håndtere. 30 prosent av lærerne oppgir at de har fått mye mindre tid til hver elev de siste årene. (Foto: EU/SL)

Siden 2003 har klassene est ut. Klasser på mellom 30 og 35 elever har blitt hverdagen på mange skoler.

Ifølge en undersøkelse, som er gjort blant rektorer og skoleledere i Utdanningsforbundet av Respons Analyse, oppgir 41 prosent at de i dag har klasser og grupper som er permanent organisert med flere enn 28 elever.

– Mange steder er det nå helt vanlig med klasser på mellom 30 og 35 elever. Det er en utvikling vi aldri kunne ha sett for oss på 1990-tallet, og det bekymrer oss, sier leder i Utdanningsforbundet Ragnhild Lied til NTB.

Lied sier hun er svært bekymret over hvor mange store klasser som er opprettet etter at makstaket på 28 elever per klasse ble opphevet i 2003. Kommunene bryter med Stortingets intensjon, mener hun.