Dette mener partiene om skole og arbeidsliv

Skolenes landsforbund har spurt partiene hva de mener om aktuelle, politiske saker. Svarene ser du i tabellen. Bruk stemmeretten!

27. august 2019

Runar Nørstad

Dette mener partiene om skole og arbeidsliv

Vår spørreundersøkelse viser klare forskjeller mellom partiene i skole- og arbeidslivsspørsmål. Det er ingen tvil om at det er de rødgrønne partiene som er mest enige med Skolenes landsforbund.

Hvis disse sakene er viktige for deg, vil undersøkelsen gi deg et godt grunnlag for å foreta ditt valg 9. september.

Legg spesielt merke til at alle partier mener det skal være minst én godkjent lærer til stede i alle undervisningstimer. Alle partier mener også at vi trenger et bredere lag rundt eleven ved å bruke andre høyskolegrupper i tillegg til lærere. Vi forventer derfor at Stortinget faktisk vedtar begge disse sakene i nær framtid.

Godt valg!