Søkelys på YFF og yrkesfag

Skolenes landsforbund og Dahlske videregående skole i Grimstad har gjennom midler fra Erasmus+ startet et prosjekt med lærerorganisasjonen FSLI Romania, som er den største fagorganisasjonen i landet.

30. oktober 2023

Runar Nørstad

Forbundssekretær Lene Bakkedal sammen med Alexandra Cornea, director of International Relationship. Et samarbeid skal bidra til å løfte YFF-fagene og yrkesfag. (Foto: SL)

Erasmus+ er EUs program for utdanning, opplæring, ungdom og idrett.

Tema er yrkesfaglig fordypning (YFF), og hvordan man kan høste erfaringer fra hverandre for å løfte fagenes betydning – og ikke minst sikre en god overgang for yrkesfagelever til arbeidslivet.

Dahlske videregående skole er med sin solide YFF-kompetanse en sentral aktør i prosjektet.

Torsdag hadde de to organisasjonene et fysisk oppstartsmøte i Warszawa, der forbundssekretær Lene Bakkedal representerte Skolenes landsforbund. – Vi gleder oss til å sette søkelys, både i Norge og andre land, sier hun.

På bildet er Bakkedal sammen med Alexandra Cornea, director of International Relationship, Training and Programs Department for Free Trade Union Federation in Education.