Søk om plass på Nobelinstituttets lærerkurs

Kurset for lærere avholdes mandag 13.- og tirsdag 14. mars 2023. Tema: «En verden i endring og konflikt». Frist for påmelding: 24. februar.

30. januar 2023

Runar Nørstad

Det Norske Nobelinstitutt har gjennom en årrekke kunne tilby et fordypningskurs i aktuelle internasjonale spørsmål. (Foto: SL)

Det Norske Nobelinstitutt har gjennom en årrekke kunnet tilby norske lærere, som underviser i samfunnsfag eller historie, et fordypningskurs i aktuelle internasjonale spørsmål.

Nobelinstituttets lærerkurs vil i år rette søkelys på politiske, militære og folkerettslige konsekvenser av krigen i Ukraina, Russland under og etter Putin, forholdet mellom Kina og Vesten, samt amerikansk innenriks- og utenrikspolitikk.

Det er rundt 20 plasser på kurset «En verden i endring og konflikt», hvorav Skolenes landsforbund disponerer to.

Kortfattet søknad med navn, adresse, skole, skoleslag og fag du underviser i, sendes 2. nestleder Bodil Gullseth, bg@skolenes.no.

Husk at du på forhånd må ha avklart om du får permisjon!

Søknadsfrist: Fredag 24. februar 2023

Her kan du se programmet og lese mer om de ulike temaene (PDF)

Ingen kursavgift

– Kurset går over to dager. Foredragsholderne er fremtredende eksperter på sine respektive fagområder, men undervisningen forutsetter ingen spesialkunnskaper hos deltakerne, sier Bodil Gullseth.

– Den primære målgruppen er lærere i grunnskolen og videregående skole som underviser i samfunnsfag, historie og lignende og som er interessert i utenrikspolitikk og internasjonale spørsmål, sier nestlederen.

– Årets tema dekker kompetansemål i samfunnsfag for både ungdomstrinn i grunnskolen og i videregående skole. Kurset gir en unik mulighet til å få faglig påfyll med gode forelesere og til å knytte kontakter med andre samfunnsfaglærere. Det er også stor stas og inspirasjon å være i Det Norske Nobelinstitutts lokaler, fortsetter Gullseth.

Det er ingen kursavgift. Nobelinstituttet dekker foredragene, kursmateriell og lunsj. Skolenes landsforbund dekker reise og overnatting (om nødvendig), samt måltider utover lunsj.

For nærmere informasjon om kurset, 2. nestleder Bodil Gullseth, telefon 976 68 399 eller send epost: bg@skolenes.no.