Slik skal LO rekruttere flere med høyere utdanning

LO er – og skal være – det naturlige stedet å organisere seg om du har høyere utdanning, sier LO-leder Hans-Christian Gabrielsen.

14. august 2019

Runar Nørstad

Diskuterte hvordan LO kan rekruttere flere med høyere utdanning, fra venstre: Sissel Skoghaug, nestleder i Fagforbundet, Kristin Aldridge, leder i FO-Studentene (Fellesorganisasjonen), Hans Ole Rian, forbundsleder i Creo – forbundet for kunst og kultur, Kjersti Barsok, forbundsleder i Norsk Tjenestemannslag (NTL), forbundsleder Anne Finborud og LO-leder Hans-Christian Gabrielsen. (Foto: SL)

«Hvordan kan LO rekruttere flere med høyere utdanning?» var temaet på arrangementet til Skolenes landsforbund under Arendalsuka onsdag ettermiddag. I tillegg til LO-lederen, innledet Kjersti Barsok, forbundsleder i Norsk Tjenestemannslag (NTL), Hans Ole Rian, forbundsleder i Creo – forbundet for kunst og kultur, Kristin Aldridge, leder i FO-Studentene (Fellesorganisasjonen) og Sissel Skoghaug, nestleder i Fagforbundet.

På lik linje med de andre hovedorganisasjonene, ønsker også LO og LOs forbund å være en sterk aktør også i framtiden og sikre et trygt og godt arbeidsliv med anstendig lønn for alle. For å lykkes med dette, må også LO rekruttere flere med høyere utdanning. Målsettingen er nye medlemmer fra bransjer og sektorer der LO ikke står spesielt sterkt i dag.

– Skolenes landsforbund ønsker selvfølgelig å organisere flere lærere. Vi ønsker å være en sterk aktør også i framtiden, og sikre et trygt og godt arbeidsliv med anstendig lønn for alle våre medlemmer. For å lykkes, må vi – i samarbeid med LO og de andre forbundene – rekruttere flere med høyere utdanning. Det arbeidet må starte nå. Derfor har SL satt søkelys på dette temaet i forbindelse med Arendalsuka, der mange forbund er samlet, sier forbundsleder Anne Finborud.

(Artikkelen fortsetter under bildet)

Forbundsleder Anne Finborud i Skolenes landsforund ledet debatten. (Foto: SL)

På tvers av alle yrkesgrupper

LO-leder Hans-Christian Gabrielsen sa i sin innledning at LO på kongressen i 2017 vedtok å styrke sin posisjon blant de med høyere utdanning.

– LO skal være den største arbeidstakerorganisasjonen innenfor alle yrkesgrupper, i alle sektorer, i alle bransjer og på alle utdanningsnivå. Arbeidslivet er i endring og LO skal reflektere det arbeidslivet, ikke bare slik det er i dag, men også om fem, ti og femten år.

– Antallet studenter og yrkesaktive med lengre utdanning har økt de siste 20 årene. Denne gruppen utgjør i dag en voksende gruppe som er, og vil være, en vesentlig del av arbeidslivet i Norge. Utdanning beskytter, det gir jobb, økonomisk trygghet og det å være en del av fellesskap. LO har kjempet for at utdanning skal gjelde for alle, uansett bakgrunn, økonomi eller hvorvidt du vant foreldrelotteriet. Derfor er det naturlig for LO også å organisere alle arbeidstakere på tvers av alle yrkesgrupper, fortsatte Gabrielsen.

(Artikkelen fortsetter under bildet)

LO-leder Hans-Christian Gabrielsen innledet om hvordan LO skal gjøre seg attraktive for de med høyere utdanning. (Foto: SL)

Et LO for alle

Hans-Christian Gabrielsen understreket at LOs hovedprioritering er å øke organisasjonsgraden.

– Et godt organisert arbeidsliv er selve grunnlaget for et godt samfunn. Uten et velorganisert arbeidsliv innenfor hele spekteret av yrkesgrupper, ja, da forvitrer den norske modellen. Uten høy organisasjonsgrad svekkes vår kampkraft. Vår kampkraft for våre medlemmer, vår kampkraft for et seriøst og godt arbeidsliv – som er det viktigste, sa han.

LOs aller viktigste oppgave er å ivareta rettighetene til alle arbeidstakere. Lav organisasjonsgrad utfordrer dette over tid, fortsatte Gabrielsen.

– Vi skal aldri havne i situasjoner der vi får færre tariffavtaler og tillitsvalgte. Derfor har vi gjennomført en større, vellykket rekrutteringskampanje i servicesektoren, og av samme grunn lanserer vi en like stor kampanje for å øke oppslutningen i grupper med høyere utdanning. Et LO for alle. Sammen med forbundene skal vi styrke rekrutteringen av denne gruppen. LO for alle skal tydeliggjøre opplevelsen av medlemsfordeler. Forbundene skal utarbeide en felles strategi for å rigge organisasjonene og opprettholde organisasjonsgraden, fortsatte LO-lederen.

Kampanjen starter i januar 2020. Flere forbund er allerede i gang med å ansette prosjektsekretærer som skal rekruttere nye medlemmer, men også se på forbundenes egen organisasjon.

– Vi pleier å si at godt skolerte tillitsvalgte er vår fremste medlemsfordel. De er de beste ambassadørene, beste ververne og LOs beste ansikt utad. Det er de som gjør jobben, men vi må stå bak dem og gi dem den støtten de trenger! Slik får vi flere medlemmer i alle sektorer, sa LO-lederen.

(Artikkelen fortsetter under bildet)

Nesten fullsatt på arrangementet til Skolenes landsforbund i Bankgården, Arendal. (Foto: SL)

Fokus på studentene

– Vi skal være offensive. Utgangspunktet for å lykkes er tilstede. Vi har passert 936.000 medlemmer. Andelen «høyt utdannet» er på 17,5 prosent, et tall som vokser – og vi skal bli enda flere. Fra 2009-2018 har antallet studentmedlemmer nesten fordoblet seg i LO. Og muligheten til å organisere studentmedlemmer er stor. Husk det at den bredden, og det sterke fellesskapet vi i LO-familien har, er det ingen andre som har. Ikke Akademikerne, ikke Unio, ikke YS.

LO-leder Hans-Christian Gabrielsen understreket at «det fortsatt er et stykke å gå», fordi LO må verve flere studenter.

– Det er vanskelig å verve nyutdannete i sin første jobb til LO om de har vært studentmedlemmer i Akademikerne eller Unio i mange år allerede. I dag er det nesten 300.000 studenter ved høgskoler og universiteter. LO er nå i gang med en stor satsing. Vi skal danne studentklubber i Trondheim, Bergen, Oslo, Tromsø, Volda, Kristiansand og Vestfold.

– Forbundene skal samarbeide, og på den måten både organisere flere og sette fokus på politikk som er viktig for studentene. Vi må jobbe mer med, snakke mer om, høyere utdanning og saker som er spesielt relevante for medlemmene med høyere utdanning. Vi har en jobb å gjøre, alle sammen, for å organisere bedre, være en bedre organisasjon for alle, bare på den måten er vi sikre på at de forblir medlemmer, sa LO-lederen og avsluttet med disse ordene:

– Et LO for alle! Jeg tror LO kommer til å være større om noen år.

(Artikkelen fortsetter under bildet)

Sissel Skoghaug (fra venstre), nestleder i Fagforbundet, Kristin Aldridge, leder i FO-Studentene (Fellesorganisasjonen), Hans Ole Rian, forbundsleder i Creo – forbundet for kunst og kultur og Kjersti Barsok, forbundsleder i Norsk Tjenestemannslag (NTL) ga råd til LO om hvordan man kan rekruttere flere medlemmer med høyere utdanning. (Foto: SL)

Utdrag fra innlegget til innlederne

Kjersti Barsok, forbundsleder i Norsk Tjenestemannslag (NTL): De med høyere utdanning må kjenne seg igjen i den politikken vi fører. De må føle seg hjemme i det fellesskapet vi skaper. Når vi opprettet NTL Ung for å jobbe spesielt med rekruttering av studenter og unge ansatte, da funker det! Vi i NTL rekrutterer nå flest medlemmer under 35 år. Det er vi sabla stolte av. Vi må vise de med høyere utdanning at det spiller en rolle hvilket forbund de velger, og at de faktisk trenger en fagforening.

Hans Ole Rian, forbundsleder i Creo – forbundet for kunst og kultur: Det må skje endringer i tariffpolitikken, slik at medlemmene med høyere utdanning ser at LO prioriterer å jobbe for dem. LO må rigge til et eller annet som gjør det mer attraktivt også tariffpolitisk å være medlem i et LO-forbund. Vi oppfatter oss selv som store, sterke og attraktive. Vi er tross alt Nordens største kunstnerorganisasjon. Så vi har en tyngde, og har etter hvert fått gjennomslag i politiske saker. Vi har en del attraktive forsikringsordninger som veldig få andre har.

Sissel Skoghaug, nestleder i Fagforbundet: Skal vi øke organisasjonsgraden, må vi gjøre oss attraktive for de ulike yrkesgruppene. Våre plasstillitsvalgte er vår viktigste medlemsfordel. Vi måles på den jobben de plasstillitsvalgte gjør. De verver medlemmer. Selv om vi øker, mister vi mange medlemmer. Vi jobber intenst med å styrke tillitsvalgtes kompetanse, og også støtte dem i det arbeidet de gjør.

Kristin Aldridge, leder i FO-Studentene (Fellesorganisasjonen): FO er gode på rekruttering og medlemsbevaring. Vi mener vi har to suksessfaktorer som sikrer dette: En sterk faglig identitet og en sterk studentorganisasjon. FO-Studentene er en viktig inngangsport til FO. Vi har studentlokallag ved de fleste utdanningsinstitusjonene som tilbyr våre utdanninger. Lokallagenes hovedoppgave er å gjøre oss kjent blant studentmassen og bygge opp en faglig identitet hos studentene. Dette skaper en opplevelse blant studentene av at deres faglige identitet som helse- og sosialarbeidere og forbundsidentiteten deres til FO, henger sammen. Å forbli FO-medlem er derfor naturlig for de fleste etter studietiden, og vi bevarer 80 prosent av studentmedlemmene når de blir yrkesaktive.

Det har blitt en tradisjon at nestleder Chris Gøran Holstad underholder på SLs arrangement under Arendelsuka. Denne gang vartet han opp med en låt av Bob Marley. (Foto: SL)