SL-podden: Hvordan lykkes med skole-hjem-samarbeidet?

Sliter du med å få til et godt samarbeid mellom hjem og skole? I denne episoden av SL-podden, får du gode råd til hvordan lærere kan legge til rette for å skape det gode samarbeidet. Hør den her!  

22. januar 2024

Runar Nørstad

Kari Stamland Gusfre er førstelektor i pedagogikk ved Læringsmiljøsenteret, Universitetet i Stavanger.
Kari Stamland Gusfre er førstelektor i pedagogikk ved Læringsmiljøsenteret, Universitetet i Stavanger. - og gjest i SL-podden. (Foto: Skolenes landsforbund)

Kari Stamland Gusfre gir konkrete tips til hvordan man kan skape et tillitsbasert foreldresamarbeid. Hun er førstelektor i pedagogikk ved Læringsmiljøsenteret, Universitetet i Stavanger – og aktiv med faglig formidling og veiledning. Hun samarbeider med mange skoler og kommuner for å skape trygge og gode miljøer i skolen og SFO.

Du finner SL-podden: fra Grasrota til Youngstorget på Spotify, Buzzsprout, Apple … Hyggelig om du abonnerer på den (er gratis).

– Hvorfor er samarbeidet mellom hjem og skole så viktig?  

– Det er først og fremst viktig å snakke om foreldresamarbeid fordi opplæringsloven slår fast at det er en del av det skolen skal drive med. Det er flere steder i både ny og gammel opplæringslov at det blir trukket fram. Det må ligge i bunn at dette er lovpålagt, og en del av det profesjonelle ansvaret skolen har, sier Stamland Gusfre og fortsetter:

– Foreldre er den viktigste ressursen i barns liv. Det ville være veldig dumt om skolen, som også har en annen viktig og betydningsfull rolle i barn og unges oppvekst og liv, ikke samarbeider med foreldrene. Det er viktig at skolen faktisk tar i bruk den ressursen som foreldremassen utgjør, sier hun og minner om at ressursknapphet er et faktum, og noe det snakkes mye om i skolesammenheng.

Kari Stamland Gusfre sier i SL-podden at foreldrene utgjør en viktig del av laget rundt eleven, og trekker frem ett viktig ord: Tillit.

– Tillit kjennetegner godt foreldresamarbeid. Foreldrene sender det kjæreste de har til skolen. Det viktigste for foreldrene er å ha en opplevelse av at skolen formidler tilbake at deres barn blir godt ivaretatt på skolen. Da har man et godt utgangspunkt for foreldresamarbeid.

I podkasten utdyper førstelektoren viktigheten av at foreldrene har tillit til skolen og lærerne, og at det ofte er en «mismatch» mellom det foreldrene opplever på hjemmefronten og det kanskje skolen formidler – og at dette kan bli en kime til konflikt. Hun kommer også med eksempler på hvorfor vonde følelser dukker opp, hva som skal til for å klargjøre ulike forståelser av konkrete hendelser og hvordan ansette i SFO og skole kan opptre dersom situasjonen «utvikler seg».

– Mange nyutdannede opplever skole-hjem-samarbeidet som vanskelig. Har du noen tips til dem?

– Ja, jeg følte meg ikke veldig høy i hatten da jeg som nyutdannet overtok en 3. klasse. Jeg tenker at nyutdannede må være litt ydmyk, ærlig og åpen, og si ting som de er. Du trenger ikke å spille at du er bedre enn det du er. Si til foreldrene at dette er litt nytt også for meg, og inviter til samarbeid. Da blir man møtt med forståelse og hjelpsomhet.

– Husk også at du som nyutdannet har med deg en del kompetanse i ryggsekken som foreldrene ikke har, en kompetanse som de er avhengige av, fortsetter hun.

For å få til et vellykket samarbeid må skoleledelsen ta ansvar for å sette foreldresamarbeidet på dagsorden, og lærere må forberede seg godt til samtalen, gjerne med hjelp av en kollega. Øv på samtalen, er noen av rådene Kari Stamland Gusfre gir. I episoden kommer hun også inn på den største fallgruven.

Du finner SL-podden: fra Grasrota til Youngstorget på Spotify, Buzzsprout, Apple … Hyggelig om du abonnerer på den (er gratis).

SL-podden «Fra grasrota til Youngstorget er en podkast gitt ut av Skolenes landsforbund. Annenhver uke inviterer vi interessante gjester for å snakke om aktuelle temaer. Forbundssekretær Asgeir Kabuba Kjeldstad er ansvarlig produsent.

Tema du ønsker vi skal ta opp? Kontakt Asgeir, akk@skolenes.no.