SL-podden: Hvordan få til en praktisk skole?

Betydningen av praktisk undervisning er tema i denne episoden av SL-podden. Ja, hvordan er det med sløyd og søm i skolen i 2024?

20. februar 2024

Runar Nørstad

Liv Sannes, Berit Hågensen og Henriette Selnæs gjester SL-podden og gir et innblikk i hvordan man kan skape en mer praktisk skole. (Foto: Skolenes landsforbund)
Liv Sannes, Berit Hågensen og Henriette Selnæs gjester SL-podden og gir et innblikk i hvordan man kan skape en mer praktisk skole. (Foto: Skolenes landsforbund)

Berit Hågensen, Henriette Selnæs og Liv Sannes gir et innblikk i hvordan man kan skape en mer praktisk skole, og ikke minst hvorfor dette er viktig.

Liv Sannes, fra samfunnspolitisk avdeling i LO, understreker viktigheten av praktisk læring for å fremme elevmestring og psykisk helse.

– Noe av det viktigste er at flere elever kan oppleve mestring, og mestringsopplevelse i skolen. Det kan gi lærelyst og kan smitte over på læring i mer teoretiske fag, mener hun.

Du finner SL-podden: fra Grasrota til Youngstorget på Spotify, Buzzsprout, Apple … Hyggelig om du abonnerer på den (er gratis).

Sannes viser også til behovet for å motvirke ulikheter i skolen.

– Praktisk undervisning kan være med på det, blant annet ved å sikre at flere elever opplever mestring.

– Hvordan er det med sløyd og søm i skolen i 2024?

– Det finnes jo, men ikke i den grad vi ønsker. For det er en altfor stor ulikhet i landet med tanke på ressurser, sier Henriette Selnæs, lærer i ungdomsskolen. Hun har skrevet kapittelet «Et lærerperspektiv på den praktiske skolen» i tidligere kunnskapsminister Tonje Brennas bok om nettopp en mer praktisk skole.

I SL-podden reflekterer hun over dagens tilstand, og påpeker mangelen på tilstrekkelige ressurser og utstyr.

– For å sette det litt på spissen. Å sitte med limpistol i et vanlig klasserom er ikke en praktisk tilnærming, men det er det vi har nå.

– Hva legges i begrepet praktisk undervisning?

Berit Hågensen, lærer og medlem av forbundsstyret i Skolenes landsforbund, definerer praktisk undervisning som enhver aktivitet som krever handling.

– Når vi snakker om «praktisk», uansett hva det er. Så handler det om å gjøre noe.

– Hvordan skal skolen bli mer praktisk, variert og motiverende?

Dette er et sentralt spørsmål som SL-podden tar opp. Økt tilgang til ressurser og utstyr, og bedre tilrettelegging av skolebygg er noe som løftes frem.

Du finner SL-podden: fra Grasrota til Youngstorget på Spotify, Buzzsprout, Apple … Hyggelig om du abonnerer på den (er gratis).

SL-podden «Fra grasrota til Youngstorget er en podkast gitt ut av Skolenes landsforbund. Annenhver uke inviterer vi interessante gjester for å snakke om aktuelle temaer. Forbundssekretær Asgeir Kabuba Kjeldstad er ansvarlig produsent.

Tema du ønsker vi skal ta opp? Kontakt Asgeir, akk@skolenes.no.