Anne Finborud holdt innlegg om trepartsamarbeidet.

Anne Finborud holdt innlegg om trepartsamarbeidet.

SL markerte seg på årets Trondheimskonferanse. Søndag var SLs leder, Anne Finborud, invitert til å holde innlegg om trepartsamarbeidet. 

Også SLs HTV i Trondheim, Hugo Sandoval, markerte seg. Han deltok i debatten om pensjoner, og minnet om at mange innvandrere aldri ville oppnå full pensjon.

Forbundsleder Anne Finborud benyttet dessuten anledningen til å takke fagforeningsvennene for støtten under lærerstreiken.

Hugo Sandoval deltok i debatten om pensjoner.

Hugo Sandoval deltok i debatten om pensjoner.

Anne Finborud takket fagforeningsvennene for støtten under lærerstreiken.

Anne Finborud takket fagforeningsvennene for støtten under lærerstreiken.

Print Friendly, PDF & Email