– SL hilser en tillitsreform i skolen velkommen

– Tiden er overmoden for å la norske lærere utføre sin jobb og samfunnsoppgave uten et rigid kontrollsystem, sier Terje Moen, nestleder i Skolenes landsforbund.

8. mai 2018

Runar Nørstad

– Skolenes landsforbund hilser en tillitsreform i skolen velkommen. Vi mener at tiden er overmoden for å la norske lærere utføre sin jobb og samfunnsoppgave uten et rigid kontrollsystem, sa Terje Moen, nestleder i Skolenes landsforbund. (Foto: SL)

Ap, Sp og SV ber regjeringen om en tillitsreform i norsk skole. De mener politikere og skolemyndigheter i mye større grad må holde fingrene unna klasserommene. I et felles representantforslag på Stortinget, ber de tre partiene regjeringen gjennomføre totalt sju tiltak for å gi landets lærere mer tillit og albuerom.

Å redusere omfanget av rapporteringer og dokumentasjonskrav, samt gjennomgå hele dagens regime for testing og vurdering av kvalitet, er blant de viktigste kravene.

Høring på Stortinget

Tirsdag ble det arrangert åpen høring i Stortingets utdannings- og forskningskomité om forslaget (Dokument 8:194 S (2017-2018)), som skal til behandling i Stortinget 11. juni 2018.

– Skolenes landsforbund hilser en tillitsreform i skolen velkommen. Vi mener at tiden er overmoden for å la norske lærere utføre sin jobb og samfunnsoppgave uten et rigid kontrollsystem, sa Terje Moen, nestleder i Skolenes landsforbund.

Skolenes landsforbund er glad for at forslagstillerne ønsker å sette fokus på det brede kunnskapssynet, som også favner samfunnsmandatet nedfelt i formålsparagrafen og den overordnede delen av læreplanen, understreket Moen.

– Vi ser frem til at kvalitetsvurderingssystemet også kan ta for seg kvalitative mål, og ikke bare kvantitative mål. Som det sies i forslaget, bør skolene få større frihet til å velge hvilke kartlegginger og prøver som skal brukes i skolen.

Styring og kontroll

Konkret må målet være å få bukt med overdreven rapportering og obligatoriske tester og politisk detaljstyring som pålegger skolene spesifikke faglige program og metoder som vedtas på kommunalt nivå, heter det i forslaget.

Terje Moen viste til en tidligere undersøkelse som viser at de nasjonale prøvene i større grad blir brukt til styring og kontroll, og i mindre grad som pedagogisk diagnostiske verktøy.

– Skolenes landsforbund vil peke på den omfattende mål- og resultatstyringen som kommer ovenfra og kveler den gode praksis i klasserommet. Norske lærere ønsker å være gode fagutøvere, men da må de få tillit og handlefrihet til utføre sin gjerning gjennom å bruke god og variert metodikk, i stedet for å forholde seg til stadig nye pålegg, sa Terje Moen i høringen.

Nestlederen understreket at SL ønsker en mer nasjonal styring av fellesskolen i Norge.

– Skolenes landsforbund mener derfor at det er klokt å fremme de syv forslagene. Vi ser positivt på å delta i et utvalg for å gjennomgå det nasjonale kvalitetsvurderingssystemet. SL ser også frem til å delta i arbeidet for å styrke den norske fellesskolen.