SL fikk ingen drahjelp av venstresida i Oslo

Oslo bystyre hadde onsdag kveld sjansen til å vedta at alle fagforeninger skal likebehandles og gis like rettigheter. Arbeiderbevegelsens partier sviktet og stemte ned forslaget.

29. januar 2021

Runar Nørstad

Oslo bystyre behandlet onsdag et privat forslag fra Høyre, KrF og Venstre om at Oslo kommune skal respektere organisasjonsfriheten. Forslaget ble stemt ned. (Foto: Oslo kommune/Nett-TV)

Dette er ordlyden de rødgrønne byrådspartiene i Oslo stemte ned:

Oslo kommune skal som arbeidsgiver respektere organisasjonsfriheten, slik at ansatte ikke må være organisert i en bestemt fagforening for å få sine rettigheter ivaretatt. Oslo kommune skal derfor, som alle andre kommuner i Norge, likebehandle arbeidstagerorganisasjonenes rett til medbestemmelse, og gi dem lik rett til å opprette og forhandle om særbestemmelser, uavhengig av størrelse.

Skolenes landsforbund la ut denne uttalelsen på sosiale medier etter at saken var behandlet i Oslo bystyre onsdag kveld:

«Innholdet i forslaget kunne vært tatt ut av hvilket program som helst av arbeiderbevegelsens partier. Men når det er de borgerlige som foreslår det, må det likevel stemmes ned. Ikke rart politikerforakten øker.

Det viste seg at heller ikke Rødt var til å stole på. De kom med et alternativt forslag om utredning. De trenger altså byråkratiet i kommunen til å utrede om de er enig i sitt eget partiprogram. Hva denne utredningen skal brukes til er uvisst, men vi siterer gjerne Vilhelm Bergsøe:

En dag da Satan fikk i sinn,
at intet måtte skje,
da satte han i verden inn
den første komité.

Rødts forslag fikk flertall, men byrådspartiene stemte mot dette også. Det er helt uforståelig for oss at dette halmstrået heller ikke kunne støttes.»

Finborud: – Jeg er kjempeskuffa

Partiet Rødt var tunga på vektskålen som sammen med Ap, SV og MDG stemte imot et forslag fra Høyre, KrF og Venstre som kunne innfridd kravet fra SL, Creo og Lektorlaget om forhandlingsrett i viktige spørsmål som gjelder lærere.

– Jeg er kjempeskuffa, forbanna og stiller meg uforstående til at de rødgrønne partiene ikke brukte denne gylne anledningen til å få etablert en demokratisk forhandlingsordning i Oslo som i resten av landet, sier Finborud til FriFagbevegelse.

Slik er kravene til medbestemmelse i dag (frifagbevegelse.no)

Rødt la fram et eget forslag, som ble vedtatt mot byrådspartienes stemmer.

Her er forslaget som ble vedtatt i to punkter:

1. Bystyret ber byrådet om å få kartlagt hvordan særavtalebestemmelsene i KS og Oslo kommune fungerer og hvordan dette slår ut for de ulike arbeidstakerorganisasjonene.

2. Bystyret ber byrådet om å kartlegge ønsker og behov for endring av rettigheter og medbestemmelse for tillitsvalgte i arbeidstakerorganisasjonene på arbeidsplassnivå.

Her finner du saksdokumenter, innstillinger og vedtak