Bidrar i «Brenna»-bok om en mer praktisk skole

Tonje Brenna har invitert 24 ulike stemmer til å beskrive utfordringer og skissere løsninger for skolen i boka «Hode og hender: Læring, tillit og fellesskap i en mer praktisk skole». Henriette Selnæs, leder i Skolenes landsforbund Rogaland, har skrevet ett av kapitlene i boka.

12. mai 2023

Runar Nørstad

Henriette Selnæs har bidratt i boken til Tonje Brenna, med kapittelet «Et lærerperspektiv på det praktiske i skolen». Selnæs er tillitsvalgt i Skolenes landsforbund. (Foto: Privat)

Ap-nestleder en og kunnskapsministeren er redaktør og bidrar selv i boken med sine tanker om framtidens skole.

Viktige spørsmål er:

  • Hvordan skal skolen bli mer praktisk, variert og motiverende?
  • Hvordan skal vi sikre tilgangen på fagarbeidere?
  • Hva skal til for at de ansatte i skolen møtes med tillit?
  • Hvordan kan fellesskolen styrkes i en tid med økende forskjeller?

Dette er spørsmål som bokas bidragsytere vil sette på dagsorden.

Henriette Selnæs har jobbet som lærer i omtrent 20 år, både på barne- og ungdomsskole. Tidligere har hun også jobbet i barnevernet. I dag er hun leder i Skolenes landsforbund Rogaland, og sitter i forbundsstyret og landsstyret. Hun setter stor pris på å bli forspurt om å få delta i bokprosjektet.

– Jeg brenner for å gjøre skolen mer praktisk orientert. Å få frem lærerens opplevelse av hverdagen i klasserommet opp mot forskere og politikere var en mulighet jeg ikke ville gå glipp av. Jeg mener det er viktig å få mer søkelys på de som skal gjennomføre alle reformer og føringer for norsk skole og den håpløse spagaten vi lærere står i med tanke på lover/forskrifter, ressurser og reell gjennomføringsevne, sier Selnæs som har skrevet kapittelet «Et lærerperspektiv på det praktiske i skolen».

Boka gis ut i samarbeid med Tankesmien Agenda: Rådgiver Axel Fjeldavli er prosjektleder og medredaktør. Boka er i salg fra fredag 12. mai.

Bidragsytere til «Hode og hender: Læring, tillit og fellesskap i en mer praktisk skole»:

Tonje Brenna, Per Alf Brodal, Håkon Einarsve, Elise Farstad Djupedal, Axel Fjeldavli, Steffen Handal, Kjell Ove Hauge, Gudmund Hernes, Eirik J. Irgens, Gunn Imsen, Svein Kvernstuen, Elisabeth Kvåvik, Shazia Majid, Simon Malkenes, Ammal Ahmed Haj Mohamed, Lucie Ariel Marie Nilsen Myrheim, Lisa Pelling, Henriette Selnæs, Tor Sporsem, Bent Stiansen, Richard Storevik, Tom Are Trippestad, Anna Hagen Tønder og Torgeir Nyen, Elise Waagen, Sandra Åberg Kristiansen.