Skuffet over de rødgrønne partiene i Oslo

Sverre Worum (91) gremmer seg over at man må stemme borgerlig for å få demokratiske rettigheter ved forhandlingsbordet som fagorganisert i Oslo kommune.

26. januar 2021

Runar Nørstad

Sverre Worum ønsker at fagforeninger skal likebehandles av Oslo kommune, slik det er vanlig i resten av landet. Worum er tidligere forbundsleder og æresmedlem i Skolenes landsforbund, og fortsatt politisk aktiv i Arbeiderpartiet. (Foto: SL)

Oslo bystyre skal onsdag 27. januar behandle et privat forslag fra opposisjonen om å respektere organisasjonsfriheten og likebehandle arbeidstakernes rett til medbestemmelse.

Les også: Her ser du det private forslaget

Innstillingen fra finansutvalget er klar: Byrådspartiene har varslet at de stemmer mot, og partiet Rødt kan avgjøre saken.

– Maktmisbruk og mangel på demokrati

– Det er svært interessant å merke seg at Arbeiderpartiet, Sosialistisk Venstreparti og Miljøpartiet De Grønne ikke støtter forslaget. Innstillingen fra de rødgrønne byrådspartiene i Oslo er altså å la urettferdigheten fortsette som før, sier Sverre Worum, tidligere forbundsleder i Skolenes landsforbund.

91-åringen har engasjert seg sterkt i denne saken. Han er fortsatt politisk aktiv, blant annet styremedlem i Oslo Arbeidersamfunn, og mener det er høyst kritikkverdig at en fagforening skal ha monopol ved forhandlingsbordet når det gjelder lærernes arbeidstid.

– Det vitner om rå maktmisbruk og mangel på demokrati. Ap-leder Jonas Gahr Støre sier ofte at «nå er det vanlige folks liv det gjelder». Men er det virkelig det, når Arbeiderpartiet går mot at LO-folk, altså vanlige lærere, ber om lokal medbestemmelse på arbeidsplassen sin i Oslo, spør Sverre Worum.

Udemokratisk

Saken om medbestemmelse og forhandlingsrett behandles i Oslo bystyre 27. januar etter et privat forslag fra flere opposisjonspartier:

«Oslo kommune skal som arbeidsgiver respektere organisasjonsfriheten, slik at ansatte ikke må være organisert i en bestemt fagforening for å få sine rettigheter ivaretatt. Oslo kommune skal derfor, som alle andre kommuner i Norge, likebehandle arbeidstagerorganisasjonenes rett til medbestemmelse, og gi dem lik rett til å opprette og forhandle om særbestemmelser, uavhengig av størrelse.»

I dag må et forbund organisere minst 17,5 prosent av de ansatte i en etat i Oslo for å få forhandle om særavtaler. For lokal medbestemmelse, er sperregrensen enda høyere – mer enn 20 % av alle ansatte på arbeidsstedet.

– At en forening må organisere over 20 prosent av de ansatte for å få medbestemmelse strider mot organisasjonsfriheten, sier Sverre Worum. Han er utrolig skuffet over det rødgrønne byrådet i denne saken.

Ber Rødt ta til fornuft

– Normalt opplever vi at det er de rødgrønne partiene rundt omkring i landet som fremmer slike saker. Men ikke i Oslo! Der overlater de det til opposisjonen med Høyre i førersetet. De rødgrønne er nå med på å gi én dominerende aktør mulighet til å misbruke sin makt, både når det gjelder lokale forhandlinger, drøftinger og å verve medlemmer. Hvorfor skal medlemmer la seg verve til et forbund som ikke kan kjempe for lokal forhandlingsrett, spør Worum.

– Arbeiderpartiet sitter i realiteten med makt til å avgjøre hvor medlemmer skal organisere seg. I gamle dager hadde man gule organisasjoner, som var vennlige mot arbeidsgiver og som arbeidsgiver naturligvis foretrakk. Tankene går jo i den retningen i dag, sier Sverre Worum.

I sin merknad i innstillingen viser de rødgrønne partiene til at det skal foregå drøftinger om partsforhold i Oslo kommune i 2022.

Derfor har politikerne nå en glimrende anledning til å legge føringer for det arbeidsgiverstandpunktet Oslo kommune skal innta i disse drøftingene. Rødgrønn politikk er avhengig av at politikerne ikke overlater til byråkratiet å avgjøre arbeidsgiverstandpunkt er i kommunene, sier Sverre Worum.

91-åringens sluttappell går til partiet Rødt i Oslo:

– Dere sitter nå med makta til å avgjøre denne saken i bystyret. Alle fagforeninger skal ha en stemme på arbeidsplassen, også i Oslo. Det vet dere i Rødt.