Skolenes landsforbund vil ha fraværsgrense

Utdanningsdirektoratet har kommet med to alternative forslag til fraværsgrense i videregående skole. Skolenes landsforbund mener begge forslag er utilstrekkelige.

1. november 2023

Runar Nørstad

Skolenes landsforbund ser for seg en fraværsgrense på 15 prosent ulovlig fravær, og vi vil ha slutt på at elever må ha legeattest ved fravær. (Foto: Getty Images/Illustrasjon)

Skolenes landsforbund støtter at regjerningen vi gjøre fraværsgrensen i videregående skole mindre rigid.

– Vi ser dette i sammenheng med tillitsreformen som skal komme i skolen. Det må til syvende og sist være faglærerens vurdering som avgjør om det er grunnlag for å sette karakter på en elev, sier forbundsleder Mette Johnsen Walker.

Skolenes landsforbund ser for seg en fraværsgrense på 15 prosent ugyldig fravær.

– Har en elev større ulovlig fravær enn dette, kan faglæreren si at det ikke er grunnlag for karakter. Men faglæreren må ha en aktiv vurdering av hver enkelt elev. Det kan godt hende grunnlaget er til stede for å sette karakter, selv om fraværet er høyere enn 15 prosent. Dette må vurderes av faglærer, i samråd med rektor, i hvert enkelt tilfelle, sier forbundslederen.

En elev som har sendt inn alle innleveringsoppgaver/gjort alle praktiske oppgaver og har vært til stede på alle prøver, samt vært aktiv i timene, vil det normalt være grunnlag for å sette karakter på selv om fraværet er på 16 prosent.

(Artikkelen fortsetter under bildet)

– Det må til syvende og sist være faglærerens vurdering som avgjør om det er grunnlag for å sette karakter på en elev, sier forbundsleder Mette Johnsen Walker. (Foto: Skolenes landsforbund)

Skolenes landsforbund mener også at det må være mulighet for faglærer å vurdere at det ikke er grunnlag for karakter selv om fraværet er under 15 prosent.

– Å være til stede, gir ikke i seg selv nødvendigvis grunnlag for sluttvurdering med karakter. I slike tilfeller må avslaget på karakter grunngis særskilt, og vil kunne påklages. Hvis fraværet er over 15 prosent og faglærer vurderer at grunnlaget for karakter ikke er til stede, skal dette ikke kunne påklages, understreker Mette Johnsen Walker.

Skolenes landsforbund vil ha slutt på at elever må ha legeattest ved fravær. Dette er en stor og unødvendig belastning for allerede overarbeidede fastleger, og det er dyrt for elevene. I stedet ser vi for oss en ordning med egenmelding, slik som det er ellers i arbeidslivet. Legeattest bør bare kreves ved langtidsfravær.

Skolenes landsforbund ser heller ikke noe poeng i et fraværsregister for hele grunnskolen. Dette vil bare være ytterliggere byråkratisk arbeid for lærere og skoleledere. Vi kan ikke se hva dette kan brukes til, utover å rangere skoler, mener forbundslederen.

– Det vi trenger er en definisjon på hva som er bekymringsverdig fravær, samt klare retningslinjer for hvordan dette skal følges opp av kommuner og fylkeskommuner. Slik kan vi sikre likebehandling over hele landet for elever som er i risikosonen for å droppe ut.

Utdanningsdirektoratet kom nylig med forslag til endringer av fraværsgrensa i videregående skole, og de foreslår å sende to nye, alternative modeller ut på høring.

Skolenes landsforbund vil avgi grundig høringssvar.