Skolenes landsforbund støtter de streikende lærerne på Heltberg Private Gymnas

Skolenes landsforbund ser med stor uro på at NHO prøver å skyve kiler inn i den kollektive forhandlingsretten. – Det er alvorlig når NHO…

8. april 2015

Runar Nørstad

heltberg-streikSkolenes landsforbund ser med stor uro på at NHO prøver å skyve kiler inn i den kollektive forhandlingsretten. – Det er alvorlig når NHO ønsker å tvinge fram et tariffsystem i skoleverket som minner om det private næringsliv, et tariffsystem som vil undergrave dagens avtalesystem, sier SLs nestleder Terje Moen.

– I stedet ønsker de i større grad at lønns- og arbeidsvilkårene skal fastsettes lokalt. For å oppnå dette er Abelia og NHO tydeligvis villige til å skyve elever og lærere ved skolen foran seg i en prinsippkamp, fortsetter han.

– NHO prøver i område etter område å utfordre de ordninger og rettigheter som finns, det være seg lønns- og arbeidsvilkår eller pensjonsrettigheter.

– Slik kan vi ikke ha det, avslutter han.