Skolenes landsforbund sier ja til valgte rektorer

Skolenes landsforbund har skrevet under på oppropet «Ja til valgte ledere ved universiteter og høyskoler». Regjeringen foreslår nå at tilsatt rektor og ekstern styreleder…

1. juni 2015

Runar Nørstad

SL og Anne Finborud støtter ordningen med valgte ledere ved universiteter og høyskoler. (Foto: Bo Mathisen/SL)

Skolenes landsforbund har skrevet under på oppropet «Ja til valgte ledere ved universiteter og høyskoler».


Regjeringen foreslår nå at tilsatt rektor og ekstern styreleder blir normalordningen ved alle institusjoner under universitets- og høyskoleloven. Departementet skal utnevne alle eksterne styremedlemmer, inkludert styrelederen.

Forslaget betyr også i praksis at alle nye eller sammenslåtte institusjoner er avskåret fra å velge sin leder.

Også Skolenes landsforbund (SL) vil oppfordre Stortinget til ikke å vedta forslaget.

– Dette er helt i tråd med vårt syn. Valgt rektor er svært viktig for de ansatte og for å sikre det faglige engasjementet i lederskapet, sier forbundsleder Anne Finborud.

Oppropet Skolens landsforbund stiller seg bak tar altså til orde for at valgt rektor fortsatt skal være hovedregelen på universiteter og høgskoler.

– Vi mener at ordningen med valgt rektor styrker studentene og de ansattes medbestemmelse i styret av utdanningsinstitusjonene, og bidrar til å styrke den akademiske friheten, sier nestleder i Fagforbundet, Sissel M. Skoghaug.

Mandag formiddag hadde mer enn 2.300 signert oppropet. Innstillingen fra Kirke-, utdannings- og forskningskomiteen skal diskuteres i Stortinget 11. juni. Underskriftene overleveres komiteen tirsdag 2. juni.