Skoleflinke minoritetsgutter bytter skole for å slippe machopress

Jentene lykkes, men mange minoritetsgutter på Oslo øst sliter med å fullføre videregående skole. Noen av dem som vil satse, flytter til andre skoler…

7. januar 2015

LOM-admin

Jentene lykkes, men mange minoritetsgutter på Oslo øst sliter med å fullføre videregående skole. Noen av dem som vil satse, flytter til andre skoler for å slippe unna dårlig innflytelse fra kameratene, skriver forskning.no.