Skole ber foreldre om tillatelse til å gå rundt juletreet

Salmesang rundt juletreet kan være utøvelse av religion, mener Utdanningsdirektoratet.   Elevene på Lesterud skole i Bærum fikk tidligere i desember en lapp der…

8. desember 2015

Runar Nørstad

Elever må få tillatelse fra foreldre for å gå rundt juletreet på skolen. (Foto: Pixabay)

Salmesang rundt juletreet kan være utøvelse av religion, mener Utdanningsdirektoratet.

 

Elevene på Lesterud skole i Bærum fikk tidligere i desember en lapp der foreldrene skulle krysse av om barnet deres kunne være med på julegudstjenesten eller ikke. På samme lapp måtte de krysse av for om barna skal få gå rundt juletreet:

«Jeg/vi ønsker at mitt/vårt barn skal få gå rundt juletreet»

«Jeg/vi ønsker IKKE at mitt/vårt barn skal gå rundt juletreet»

– Hva blir det neste? Hvor går grensen for hvor mange hensyn vi skal ta. Jeg synes det rokker ved noe om ikke alle elever, uavhengig av livssyn, kan samles om litt juletregang, sier Karianne Haug, som er mor på skolen, til Aftenposten (betalt innhold).

Rektor ved Lesterud skole i Bærum, Gry Hovland, forteller at fire skoler i Lommedalen i flere år har hatt felles retningslinjer rundt hvilke fritaksmuligheter elevene har.

– Vi lener oss på skriv fra Utdanningsdirektoratet og formuleringer i en dom fra Den europeiske menneskerettsdomstolen for noen år tilbake, sier hun til Aftenposten.

Utdanningsdirektoratet har ingen faste retningslinjer rundt juletregang. Direktoratet har derimot sendt ut info til skolene nå i november med tanke på julen med en ytterligere presisering. Det heter:

«Skolen kan gjennomføre gudstjenester som en del av sin generelle kultur- og tradisjonsformidling. Gudstjenesten kan ikke være en del av KRLE-faget. Vi anbefaler at skolene organiserer deltagelse ved at elevene aktivt melder seg på, og at det bør være samtidig påmelding til gudstjenester og alternative tilbud. Vi presiserer også at fritak omfatter øving til gudstjeneste.»

Utdanningsdirektoratet synes det er viktig at skolen har en god dialog med foreldrene.

– Salmesang rundt juletreet kan være utøvelse av religion, sier Kristine Strømmen, pressekontakt i Utdanningsdirektoratet til Aftenposten.

 

Bildet til saken er frigjort under denne lisensen