Skal styrke SL blant de med høyere utdanning

Runa Næss Thomassen er ansatt i et treårig engasjement som prosjektsekretær i Skolenes landsforbund. – Forbundet har stor, politisk påvirkningskraft og har potensial til å bli atskillig større, sier 29-åringen.

13. september 2019

Runar Nørstad

Runa Næss Thomassen (29) skal jobbe som prosjektsekretær i Skolenes landsforbund. Hun tiltrer stillingen i januar 2020. (Foto: SL)

Stillingen er nyopprettet, og er en del av kampanjen «LO for alle» – en treårig kampanje der LO har som mål å organisere flere lærere, sykepleiere, ingeniører, byråkrater og forskere.

Bakgrunnen er rett og slett at stadig flere tar høyere utdanning, og LO vil i større grad være en relevant aktør for disse – i en tid der den tradisjonelle arbeiderklassen krymper.

– Dette har jeg kjempelyst til

For å nå målsettingen om å øke organisasjonsgraden i offentlig og privat sektor, bidrar LO, i samarbeid med forbundene, med midler til opprettelsen av 11 nye stillinger som prosjektsekretær. Skolenes landsforbund er tildelt en av disse stillingene, og har i høst hatt flere kandidater inne til intervju. Valget falt på Runa Næss Thomassen, som fra nyttår starter jobben med å gjøre forbundet mer attraktivt for de med høyere utdanning samt blant landets studenter.

– Hvorfor takket du ja til stillingen, Runa?

– Jeg var ikke på søken etter ny jobb. Å bytte jobb var faktisk ikke i tankene mine i det hele tatt. Jeg trives kjempegodt som norsklærer ved Oslo Voksenopplæring Helsfyr, og har det veldig fint der. Da det ble snakk om denne jobben, ble det sånn at dette var noe jeg måtte tenke gjennom, altså om jeg var villig til å gjøre en endring i livet mitt. Da selve prosessen var i gang, og jeg hørte at flere andre var inne til intervju, følte jeg at dette har jeg kjempelyst til. Jeg er bare så tent på å jobbe med verving og rekruttering, og daglig ha fokus på skolepolitiske spørsmål. Nå gleder jeg meg til å komme i gang, og bli enda bedre kjent med organisasjonen og alle menneskene i og rundt forbundet.

(Artikkelen fortsetter under bildet)

Runa Næss Thomassen kommer fra en familie som er veldig glad i 1. mai. Selv er hun å se på Youngstorget i Oslo hver 1. mai. Her sammen med nestleder Mink Chan i Oslo fylkeslag av Skolenes landsforbund. (Foto: SL)

Kjent ansikt i fagbevegelsen

Runa Næss Thomassen er langt fra et uskrevet blad for de som kjenner forbundet, og spesielt Oslo fylkeslag av Skolenes landsforbund hvor hun raskt markerte seg som en engasjert person og havnet i styret, i 2017 – bare ett år etter at hun meldte seg inn. I tillegg til å være verneombud og tillitsvalgt lokalt, representerer hun Skolenes landsforbund i LOs sentrale ungdomsutvalg og sitter som vara i LOs likestillingsutvalg.

– Hvorfor dette engasjementet?

– Det har nok sammenheng med at jeg har vært politisk engasjert i mange år, fordi jeg kommer fra en familie som er veldig glad i 1. mai – og som gjennom flere generasjoner har hatt for vane å ta på seg verv, både på arbeidsplassen og i det politiske miljøet. Ja, vi har alltid diskutert mye på hjemmebane. Selv byttet jeg over til SV ved valget i 2017. Jeg jobber jo med å lære flyktninger norsk, og SVs syn i asyl- og flyktningpolitikken ligger nært mitt syn. Det er jo derfor jeg har jobbet med flyktninger de fire siste årene. Jeg har rett og slett elsket den jobben, sier 29-åringen som er født og oppvokst i Arendal.

– Siden jeg jobber med norskopplæring, er dialekten min veldig av og på. Har jeg snakket med mamma eller bestemor i telefon, har jeg ganske bred arendalsdialekt. Så da vet dere det, tilføyer hun.

– Hva er din visjon for at Skolenes landsforbund skal rekruttere flere medlemmer?

– Lokalvalget ble et skikkelig protestvalg. Det er så mye stemning rundt omkring i Norge for å protestere mot det etablerte, særlig blant unge mennesker – at det er en mulighet vi bare må gripe tak i, også i Skolenes landsforbund. Særlig tror jeg vi må jobbe rundt alle enemedlemmene, slik at disse medlemmene er trygge i rollen sin. Det er tøft å skulle stå alene. Nå har jeg vært klubbleder de siste årene, og vi har vært opptil tre klubbledere fordi det er ikke greit å sitte alene som leder. Det er en generell holdning som jeg synes er kjempeviktig. Man skal aldri stå alene på stand, man skal aldri stå alene med et ansvar. Stillingen som prosjektsekretær kan også innebære å være en slags nummer 2 for enemedlemmer, altså utgjøre en form for støttefunksjon. Dette har jeg stor tro på. 

– Jeg har tulla litt om å lage en Snapchat-konto signert «fagforeningsista», et skikkelig lavterskeltilbud der promoteringen av forbundet gjøres så jordnært som mulig. For det som er det fineste med Skolenes landsforbund, er tilgjengeligheten og den jordnære holdningen. Jeg kan alltid sitte lokalt og sende melding til forbundsledelsen – de svarer uansett. Jeg tror det er noe vi må promotere enda mer, kanskje via Snapchat hvor vi kan nå ut til mange. Så synes jeg det er veldig fint at forbundet har en tydelig politisk profil som er forenelig med venstresiden, fortsetter hun.

(Artikkelen fortsetter under bildet)

Runa Næss Thomassen (29) skal jobbe som prosjektsekretær i Skolenes landsforbund. Hun tiltrer stillingen i januar 2020. (Foto: SL)

– Vi skal være litt for tøffe!

Runa Næss Thomassen utrykker med hele seg at hun gleder seg til å ta fatt på jobben.

– Målsettingen er å få besøkt alle fylkeslagene innen utgangen av mars, og samtidig ha besøkt skoler over hele Norge der forbundet har medlemmer – for å bli kjent med grasrota. LO og Skolenes landsforbund er av og for grasrota. Det som er så fint, er at forbundet er så egalitært og jordnært hele veien. Jeg må ut og bli kjent med Skolenes landsforbund, og jeg håper allerede nå at fylkeslederne inviterer meg på besøk. Skjer ikke det, inviterer jeg meg selv. 

– Hvor stort kan Skolenes landsforbund bli?

– Størst! Forbundet har potensial til det. Husk at lærere er politisk aktive. Min mening er at veldig mange ikke har et bevisst forhold til fagforeningen sin. Samtidig skal det sies at forbundet har en kjempestor påvirkningskraft, noe som bare er helt utrolig.

– Hvor er Skolenes landsforbund om tre år?

– Da er forbundet enda tydeligere – og større. Alle lærere i Norge vet hvem Skolenes landsforbund er. Om tre år, skal forbundet fortsatt ha rykte på seg for å være litt for tøffe! Det er vi som står opp og tar kampen!

Fakta: Runa Næss Thomassen

  • Aktuell: Prosjektsekretær i Skolenes landsforbund, fra 1. januar 2020
  • Alder: 29
  • Fødested: Arendal
  • Bosted: Oslo
  • På fritiden: Yoga! Selverklært mosjonist. Glad i teater. Begynner i kor
  • Arbeidsplass: Oslo Voksenopplæring Helsfyr (fire år), norsklærer
  • Tillitsverv: Plasstillitsvalgt og verneombud. Styremedlem i Oslo fylkeslag av Skolenes landsforbund. Representant i LOs sentrale ungdomsutvalg. Vara i LOs likestillingsutvalg
  • Utdannelse: Lærerutdanning, adjunkt med opprykk. Har fullført lektorprogrammet på Universitetet i Oslo. Begynte på Praktisk-pedagogisk utdanning (PPU), men droppet ut for å begynne som lærer (var ivrig etter å undervise)