Skal få folk med høyere utdanning til LO

En ny satsing skal bidra til LO blir et naturlig valg for lærere, ingeniører, forskere, arkitekter og andre med bachelor- og mastergrad.

20. januar 2020

Runar Nørstad

Prosjektsekretærene for den nystartede LO for alle-kampanjen samlet til kick off. Bakerst: Per Svor, Norsk Manuellterapeutforening; Martin Eidissen, Fagforbundet; Sigve Pedersen, Industri Energi; Lars Viljar Kvavik, Handel og Kontor; Irmelin Stødle, Fellesorganisasjonen og Frode Janborg, Forbundet for Ledelse og Teknikk. Foran: Marit Bjerke, Norsk Tjenestemannslag; Runa Næss Thomassen, Skolenes landsforbund; Grete Sparby, Norsk Jernbaneforbund og Mette Sofie Sigvartsen, Fagforbundet. Ann Sesilie Tekfeldt var ikke tilstede da bildet ble tatt. I tillegg har noen av forbundene ennå ikke fått på plass sine prosjektsekretærer. (Foto: SL)

17.180 nye medlemmer på tre år. Det er målet for kampanjen «LO for alle».

Kampanjen er LOs nye storsatsing for å rekruttere flere medlemmer med høyere utdanning. 11 forbund deltar i kampanjen. Til sammen 17 prosjektsekretærer skal i løpet av de neste årene jobbe dedikert for å få flere høyskole- og universitetsutdannede til å velge et LO-forbund, skriver frifagbevegelse.no.

Skolenes landsforbund er tildelt en av disse stillingene, og har ansatt Runa Næss Thomassen (29). Fra nyttår startet hun jobben med å gjøre forbundet mer attraktivt for de med høyere utdanning samt blant landets studenter.

Ettersom en stadig større del av arbeidsstokken har høyere utdanning, må det å rekruttere medlemmer med høyere utdanning også bli en større del av LOs kjernevirksomhet, er budskapet fra LOs førstesekretær Julie Lødrup. Skal man lykkes med det, må det nye grep til, påpeker hun.

– Hele LO må endre seg for å være den organisasjonen folk med høyere utdanning trenger og ønsker seg, sier Lødrup til frifagbevegelse.no.