28 millioner barn er forhindret fra å gå på barneskolen på grunn av væpnet konflikt. (Foto: Pixabay/SL/Illustrasjon)

28 millioner barn er forhindret fra å gå på skole på grunn av væpnet konflikt. Norge er pådriver for nye retningslinjer som kan gjøre forholdene bedre for disse barna.

Rundt 60 land er fredag samlet i Oslo for å arbeide for tryggere skoler og universiteter i væpnede konflikter.

Oslo-konferansen markerer begynnelsen for en global forpliktelse til å sikre trygg utdanning for barn og unge i konfliktrammede land, sier utenriksminister Børge Brende.

– Vi er glade for at det allerede er stor oppslutning rundt initiativet som Norge er pådriver for. Regjeringen bidrar i dag med ytterligere ti millioner kroner til å følge opp dette arbeidet.

 

Stort behov

Utenriksdepartementet er vertskap for et internasjonalt møte i Oslo der stater oppfordres til å slutte seg til «Trygg skole-erklæringen» (Safe Schools Declaration) og praktiske retningslinjer om beskyttelse av barn og utdanning i konflikt.

Væpnete konflikter gjør at 28 millioner barn ikke får gå på barneskole.