Signerte nytt samarbeid mot mobbing

15 organisasjoner og virksomheter, inkludert Skolenes landsforbund, har signert den nye avtalen om å sette arbeid mot mobbing på dagsorden, spre kunnskap og utvikle kompetanse og samarbeid for å motvirke mobbing.

26. mars 2021

Runar Nørstad

Voksne har ansvaret for at barn og unge har det trygt og godt, er ett av hovedpunktene i den nye avtalen. (Foto: Pixabay/Illustrasjon)

Siden 2015 har Partnerskap mot mobbing vært et forpliktende samarbeid for et godt og trygt lærings- og oppvekstmiljø.

– Alle barn og unge skal ha en trygg oppvekst uten mobbing, enten det er i barnehagen, i skolen, på fritidsaktiviteter eller andre steder der de holder til. Det er ansvaret vårt som voksne. Derfor er jeg glad for at vi er 15 partnere, som alle jobber med barn og unge, som står sammen om denne viktige jobben, sier kunnskaps- og integreringsminister Guri Melby (V).

Forbundsleder Anne Finborud har signert avtalen på vegne av Skolenes landsforbund.

– Dette er et partnerskap som bør kunne ha betydning for å treffe med en strategi som har effekt for elevene. Men vi må tørre. Temaet er viktig for så mange.

– Vi opplevde temperaturen og trøkket fra folk på gata da partnerskapet hadde fellesstand i Arendalsuka. En stand føder jo ikke i seg selv treffende tiltak, men det viste oss alle at temaet engasjerer folk flest. Vi knytta vennskapsbånd på alle aldersgrupper og det styrket oss i trua på at partnerskapet har betydning. La oss få et levende lokalt ledd i partnerskapet, ja helt ned til den enkelte barnehage og skole.

– Å være trygg, og å få brukt sine kvaliteter, er noe alle barn og ungdommer må få oppleve hver eneste dag. Skolenes landsforbund er med i partnerskapet fordi det er viktig å bidra til å forebygge utenforskap i samfunnet, fortsetter Anne Finborud.

Dette er hovedpunktene i den nye avtalen:

  • Barn og unge har viktige erfaringer og kunnskap. De har rett til å bli hørt og få medvirke i arbeidet for at de skal ha det trygt og godt i lokalsamfunnene de bor i.
  • Voksne har ansvaret for at barn og unge har det trygt og godt og må samarbeide for å utvikle et helhetlig og inkluderende oppvekst- og læringsmiljø.
  • Vi forplikter oss til et langsiktig partnerskap der vi skal gjennomføre tiltak i våre egne organisasjoner og i fellesskap for å følge opp forpliktelsene våre.

Se nettsiden til Partnerskap mot mobbing

Partnerskapet skal lage en handlingsplan som konkretiserer målet til partnerskapet, tiltak og arbeidsform. En viktig del av arbeidet er å få og spre kunnskap.

– Selv om vi har jobbet for å forebygge mobbing i lang, lang tid, er det fremdeles barn som blir holdt utenfor leken, blir mobbet og gruer seg for å gå i barnehage eller på skolen. Arbeidet mot mobbing og for et godt, inkluderende læringsmiljø har høy prioritet hos regjeringen, sier kunnskaps- og integreringsminister Guri Melby.

Partnerskapet består av regjeringen, Sametinget, Utdanningsforbundet, Foreldreutvalget for grunnopplæringen (FUG), Foreldreutvalget for barnehager (FUB), Fagforbundet, KS, Skolenes landsforbund, Skolelederforbundet, Elevorganisasjonen, Norsk Lektorlag, Private Barnehagers Landsforbund (PBL), Friskolenes kontaktforum, Landsgruppen av helsesykepleiere (LaH) innen Norsk Sykepleierforbund og Frivillighet Norge.

Se nettsiden til Partnerskap mot mobbing

Avtalen ser du her: Sammen for et inkluderende oppvekst- og læringsmiljø 2021-2025 (PDF)

Pixabay-bildet er frigjort under denne lisensen