– Sett lærerne i stand til å gjøre jobben sin

Alle elever og lærere må sikres gode muligheter for hjemmeundervisning. Kommunene må sikre at utstyret er godt og velegnet, og at alle har det som trengs. Lisenser og tilgang på digitale plattformer må på plass, mener Skolenes landsforbund.

27. mars 2020

Runar Nørstad

Landets lærere gjør det de kan for at elevene skal få et best mulig undervisningsopplegg, mener Skolenes landsforbund. (Foto: Pixabay/Illustrasjon)

Lærerne må få konsentrere seg om undervisning. Alt arbeid som ikke er relatert til undervisning må settes på vent, uttaler forbundssekretær Geir Allan Stava.

– Detaljert rapportering stjeler tid fra elevene og er fullstendig meningsløst i denne situasjonen, sier han på vegne av forbundet.

– Lærerne gjør sitt beste

Utdanningsdirektoratet slår fast at det ikke er mulig å følge opplæringsloven så lenge skolene er stengt, melder NTB. Kunnskapsministeren og mange flere er bekymret for at stengte skoler vil øke forskjellene mellom elevene.

– Skolenes landsforbund ser det som åpenbart at elevene umulig kan få den undervisningen de har krav på etter opplæringsloven. Det må vi bare finne oss i, og heller prøve å gjøre det beste vi kan i en vanskelig situasjon. Dette gjør norske lærere hver dag.

– Skolenes landsforbund vet at landets lærere gjør det de kan for at elevene skal få et best mulig undervisningsopplegg, understreker Geir Allan Stava.

(Artikkelen fortsetter under bildet)

Forbundssekretær i Skolenes landsforbund, Geir Allan Stava. (Foto: SL)

Mål: Minst mulig forskjell

Skolenes landsforbund deler bekymringen om at hjemmeundervisning vil føre til større forskjeller.

– Vi synes forskjellene er altfor store som de er til vanlig. Alt vi kan gjøre nå, er å prøve å gjøre forskjellene minst mulig. Alle elever og lærere må ha tilgang på godt utstyr, og alt som ikke er relatert til undervisning må vente.

Selv om alt dette blir gjort, vil det likevel være store forskjeller, mener forbundssekretæren.

– En lærer som selv har flere barn som skal undervises hjemme, vil selvsagt ha mindre tid til elevene sine enn en lærer uten. Foreldre som har hjemmekontor vil også måtte takle både egen jobb og barn som trenger hjelp. Her vil det være store variasjoner ut fra jobb, helse, antall barn og forutsetninger.

Ulik familiesituasjon

Skolenes landsforbund oppfordrer både lærere og foreldre til også å ta hensyn til egen helse.

– Gjør så godt du kan, det får være nok. Kommuner og skoleledere må også ta hensyn til at familiesituasjonen er forskjellig når de uttrykker forventninger til hva som skal presteres gjennom hjemmeundervisning, sier Geir Allan Stava.

Skolenes landsforbund har stor tro på at vi kommer oss gjennom dette på en grei måte hvis vi tar hensyn til hverandre.

Pixabay-bildet er frigjort under denne lisensen