– Sentrale forhandlinger og kronetillegg

Lønnsforhandlingene for de ansatte i kommunene fortsatte i dag. LO Kommune krever sentrale kronetillegg på alle utdannings- og ansiennitetsnivåer i lønnssystemet.   LO Kommune…

18. april 2018

Runar Nørstad

Terje Moen/Anne Finborud

Lønnsforhandlingene for de ansatte i kommunene fortsatte i dag. LO Kommune krever sentrale kronetillegg på alle utdannings- og ansiennitetsnivåer i lønnssystemet.

 

LO Kommune overleverte sitt andre kravdokument til KS i dag klokken 12.00.

– Vi ønsker sentrale forhandlinger og kronetillegg, sier forbundsleder Anne Finborud i Skolenes landsforbund (SL) til frifagbevegelse.no.

– LO Kommune krevde økt kjøpekraft, likelønnstillegg og uttelling for kompetanse da forhandlingene startet for en uke siden. I dag ble konkrete økonomiske krav fremmet i tråd med dette, sier Mette Nord som leder LO Kommunes forhandlingssammenslutning på vegne av Fagforbundet, FO, MFO, Skolenes landsforbund (SL) og EL og IT Forbundet.

 

Lønnskrav

LO Kommune krever sentrale tillegg med virkning fra 1. mai 2018.

Garantilønn og utregnet laveste årslønn heves tilsvarende de sentrale tilleggene med virkning fra 1. mai 2018.

Ansiennitetstillegget legges i sin helhet til den enkeltes årslønn.

 

Kompetanse

LO Kommune mener at kompetanse skal lønne seg. De ansatte er kommunesektorens viktigste ressurs, og avgjørende for at kommunene skal kunne tilby innbyggerne gode tjenester. Det gjelder både formell utdanning, real- og lederkompetanse. Det kreves også at arbeidsgiver legger til rette for faglig refleksjon, kompetansedeling, veiledning og kompetansehevende tiltak.

Det er satt av tid til forhandlinger mellom KS, LO, YS, Unio og Akademikerne neste onsdag, den 25. april. Da overleverer LO kommune det såkalte Dokument 3, på bakgrunn av det tilbudet som vil komme fra KS.

I hovedtariffoppgjøret er hele hovedtariffavtalen til forhandling. Forhandlingsfristen er 30. april.

 

Relevante lenker
SL: LO Kommune krever økt kjøpekraft til alle

 

Skolenes landsforbund på Facebook!