Sensoroppdrag – en plikt?

Forbundskontoret har fått mange spørsmål om sensoroppdrag i det siste. Ett av spørsmålene er: – Er lærere pliktige til å stille opp på sensoroppdrag?…

15. april 2016

Runar Nørstad

eksamenvvv (2)Forbundskontoret har fått mange spørsmål om sensoroppdrag i det siste. Ett av spørsmålene er: – Er lærere pliktige til å stille opp på sensoroppdrag?

Svar: Det er de ikke. Å påta seg sensoroppdrag er helt frivillig.

Et annet spørsmål vi har fått mange av er:
– Går det an å trekke seg fra allerede avtalte sensoroppdrag?

Svar: Så lenge man gir beskjed i rimelig tid skulle det ikke være noe problem å trekke seg fra sensoroppdrag. Med rimelig tid mener vi minimum tre uker.

Men dere må huske at det blir vanskelig å gjennomføre eksamen hvis ikke et tilstrekkelig antall lærere velger å påta seg sensoroppdrag.