Savner midler til styrking av språkopplæring

Oslo fylkeslag av Skolenes landsforbund er glad for at Oslo kommune fortsetter med gratis skolefrokost og gratis AKS, men savner et større fokus på midler for å minske atferdsutfordringer i skolen og styrke språkopplæringen i voksenopplæringen.

28. september 2023

Runar Nørstad

Flyktninger har rett til introduksjonsprogram og språkopplæring fra Oslo kommune. Byrådet burde satt av en større pott til å forbedre de ulike språktiltak som kan bidra til at deltagere med kort botid får bedre forutsetninger til å integreres via å komme ut i jobb, mener Oslo fylkeslag av Skolenes landsforbund. (Foto: Getty Images)

Det rødgrønne byrådet i Oslo la onsdag frem sitt budsjettforslag for 2024.

Byrådet styrker barnefamilienes økonomi med fortsatt gratis aktivitetsskole (AKS), gratis skolemat for 36.900 elever, og kutter i kollektivutgiftene for barn- og unge. Byrådet fokuserer på å gi de unge arbeidstrening og øker sjansene deres i jobbmarkedet ved å tilby flere sommerjobb i kommunal regi.

Roger Vinje, leder i Oslo fylkeslag av Skolenes landsforbund, setter stor pris på at byrådet viderefører gratis skolefrokost.

– Dette tiltaket bidrar uten tvil til å utjevne sosiale forskjeller, og er viktig for at alle elever har mulighet for å få en god start på dagen, sier han.

Lederen er derimot bekymret for utviklingen i de ulike etater og bydeler fordi rammekuttene opprettholdes.

– Rammekuttene vil gå ut over befolkningens velferdstjenester. Selv om skolene skal skjermes for kutt, vil kutt på 245 millioner totalt i 2024 påvirke tjenestetilbudet. Vi ser også at i planperioden fremover vil kuttene økes drastisk videre. Dette er svært bekymringsfullt, sier Roger Vinje.

Oslo fylkeslag av Skolenes landsforbund savner midler til å ruste skolene bedre til å bekjempe vold i skolen, og midler til voksenopplæringen og den pågående endringen knyttet til fullføringsreformen.

– De ulike tiltakene for å forbedre arbeidsmiljøet i skolene hadde hatt godt av å få tilført midler siden rammene allerede er stramme.

– Til det siste, etableringen av korte kurs, for å øke fleksibiliteten til brukerne krever ressurser. Byrådet burde satt av en større pott til å forbedre de ulike språktiltak som bidrar til at deltagere med kort botid integreres raskere og kommer ut i jobb, understreker Roger Vinje.

Her kan du lese byrådets forslag til budsjett for Oslo, 2024