Savner du medlemsnummer?

Ved en inkurie har det gamle medlemsnummeret kommet på utsendelsen av medlemsbladet.     I forbindelse med overgang til nytt medlemssystem, har alle SL-medlemmer…

18. desember 2015

Runar Nørstad

Innlogging til "medlemsnettet", Skolenes landsforbund.

Ved en inkurie har det gamle medlemsnummeret kommet på utsendelsen av medlemsbladet.

 

 

I forbindelse med overgang til nytt medlemssystem, har alle SL-medlemmer fått nytt medlemsnummer.

Ditt nye medlemsnummer skulle følge med neste utsendelse av medlemsbladet «I skolen» rundt 15. desember, men ved en teknisk feil fulgte det gamle nummeret med. Det beklager vi.

Dersom du trenger ditt medlemsnummer, kan dette fås av fylkesleder eller ved å sende en e-post til Skolenes landsforbund.

Alle vil motta nytt medlemskort i januar.