Samarbeider om undervisningsopplegg

Denne høsten har Creaza samarbeidet med Fortellingen om meg og Skolenes landsforbund om å utvikle et viktig undervisningsopplegg om vold og overgrep.

24. november 2023

Runar Nørstad

Samarbeider om undervisningsopplegg om vold og overgrep, fra venstre: Kristin Hop, kunderådgiver i Creaza, Kristin Berg, redaktør i Creaza, Dennis Winther, filmregissør i Fortellingen om meg, Vibeke Omberg, produktsjef i Creaza og Lene Bakkedal, forbundssekretær i Skolenes landsforbund.
Samarbeider om undervisningsopplegg om vold og overgrep, fra venstre: Kristin Hop, kunderådgiver i Creaza, Kristin Berg, redaktør i Creaza, Dennis Winther, filmregissør i Fortellingen om meg, Vibeke Omberg, produktsjef i Creaza og Lene Bakkedal, forbundssekretær i Skolenes landsforbund.

Nyheten og opplegget ble lansert på Skolenes landsforbund sin fylkeskonferanse på Gardermoen fredag.

– Hensikten med undervisningsopplegget er å skape bevissthet blant unge om hva overgrep og seksuelle krenkelser er, reflektere over hvordan det kan forhindres, og tydeliggjøre hvor viktig det er å snakke med noen dersom man har opplevd vold og overgrep, sier Kristin Berg, redaktør i Creaza.

Utgangspunktet for undervisningsopplegget er fortellingen til Mona, ett av overgrepsofrene i Tysfjord-saken. Gjennom film, tekst og sangen Mihá (Mihá i Spotify) har Mona, med hjelp fra Fortellingen om meg, Stian Soli og Dennis Winther, formidlet sin historie.

– Ved å benytte ulike fortellerformer som illustrasjoner, musikk, film og tekst, håper vi å nå så mange elever som mulig med dette viktige budskapet, sier musiker Stian Soli i Fortellingen om meg.

Dersom utsatte barn og unge skal kunne si ifra og få hjelp, trenger de kunnskap, er hovedbudskapet i undervisningsopplegget.

– De trenger et begrepsapparat til å beskrive og forklare, de må vite hvor de kan henvende seg, og de må vite at det å fortelle kan hjelpe dem gjennom vonde opplevelser. Gjennom dette samarbeidet, inviteres elevene til å reflektere over temaet gjennom gallerivandring, refleksjonskafé, refleksjonstekster og aktiviteter, sier Lene Bakkedal, forbundssekretær i Skolenes landsforbund.  

Med undervisningsopplegget følger en utfyllende lærerveiledning, som gir tips til gjennomføringen samt råd om hvordan man som lærer kan snakke med barn som bærer på vonde historier.

Du finner opplegget i Creaza samfunn 8-10 og Creaza samfunn VGS:

Uurpremiere av dokumentaren Mihá - jeg puster og hjertet slår.
Dennis Winther (fra venstre), Mona Johnsen og Stian Soli. Fra scenekanten på Litteraturhuset i Fredrikstad etter urpremiere av dokumentaren Mihá – jeg puster og hjertet slår. Monas fortelling som nå er blitt undervisningsmateriale. (Foto: Fortellingen om meg)

Fakta: Creaza

  • Tilbyr kreative verktøy med faglig innhold og oppgaver samt komplette læremidler i engelsk, samfunnsfag, naturfag og KRLE.
  • Norskutviklet produkt som brukes av elever og lærere i hele verden. Hundrevis av ferdige faglige oppgaver. Tilgjengelig på ni språk. Enkel tilgang via Feide.

Fakta: Fortellingen om meg

  • Et samarbeidsprosjekt der musikk, dokumentar og kunst møter livet. Musiker Stian Soli og filmregissør Dennis Winther har som mål at sannheten skal snakkes i hjel, ikke ties i hjel.
  • Prosjektet er støttet av blant andre Skolenes landsforbund, LO Fredrikstad og Arbeiderbevegelsens kulturnettverk i Østfold.
  • Prosjektet tar for seg psykisk helse, og forteller historiene til blant annet overgrepsofre, tidligere kriminelle, barn som har hatt utfordringer med digital kommunikasjon, og tunge rusbrukere gjennom musikk, bilder og animasjon.