Saken om omplassert lærer endte i rettsforlik

Oppsigelsen av Kirsti Ertshus ble av Sør-Trøndelag tingrett kjent ugyldig. Kommunen anket saken. Nå er det inngått forlik mellom partene.

20. juni 2019

Runar Nørstad

Oppsigelsen av Kirsti Ertshus ble av Sør-Trøndelag tingrett kjent ugyldig. Kommunen anket saken. Nå er det inngått forlik mellom partene – en løsning som vårt medlem er fornøyd med. (Foto: SL)

Til tross for ti års ansiennitet ved Støren ungdomsskole, ble Kirsti Ertshus, som er medlem i Skolenes landsforbund, omplassert mot sin vilje til Soknedal barneskole. Saken havnet i Sør-Trøndelag tingrett, som kom frem til at Midtre Gauldal kommune ikke hadde lov til å omplassere Ertshus. Kommunen ble dømt til å betale 50.000 kroner i erstatning til Ertshus. Kommunen anket saken, men 11. juni ble det inngått rettsforlik. Saken havner dermed ikke i lagmannsretten.

Hovedtillitsvalgt Tonje Halten i Skolenes landsforbund i Midtre Gauldal kommune er fornøyd med at saken endte i et forlik som begge parter er enige om.

– Skolenes landsforbund støtter vårt medlem, og det er fint at man kom frem til en løsning som ble godtatt av begge parter, sier Halten til Trønderbladet (betalingsmur).

Rettsforliket innebærer at Kirsti Ertshus får 60 prosent arbeidssted ved Støren ungdomsskole og 40 prosent ved Soknedal oppvekstsenter, fra 1. august 2019. Hun innvilges også permisjon fra stillingen ved Soknedal oppvekstsenter for å ta videreutdanning i spesialpedagogikk/matematikk.

Det er en målsetting at Kirsti Ertshus fra skoleåret 2020/2021 har hele sin stillingsstørrelse ved Støren ungdomsskole.

– Jeg er glad for at kommunen var villig til å inngå en så god og fremtidsrettet avtale, sier Kirsti Ertshus til Trønderbladet.

Samtidig beklager Midtre Gauldal kommune prosessen der Kirsti Ertshus først fikk en endringsoppsigelse som senere ble trukket. Kommunen betaler derfor en kompensasjon på 50.000 kroner. Partene dekker hver sine sakskostnader.