Rødt nivå i ungdomsskole og videregående

Regjeringen ber landets ungdomsskoler og videregående skoler følge rødt tiltaksnivå i smittevernveilederen de neste to ukene. – Skolenes landsforbund forventer at læreren selv får bestemme bruken av hjemmekontor i samarbeidstid og fellesmøter, sier fungerende forbundsleder Terje Moen.

3. januar 2021

Runar Nørstad

Kunnskaps- og integreringsminister Guri Melby under pressekonferanse om koronasituasjonen søndag 3. januar. (Foto: Regjeringen/Nett-TV)

– Bruk av rødt nivå i skolene i områder med høyt smittenivå har vist seg å fungere godt for å begrense smitte, og smittetallene gikk kraftig ned for 13- til 19-åringer i ukene etter at rødt nivå ble innført i deler av landet, sier kunnskaps- og integreringsminister Guri Melby (V) i en pressemelding.

– Nå ser vi at smittenivået i samfunnet er på vei opp, og derfor kommer vi med en nasjonal anbefaling om at alle ungdomsskoler og videregående skoler bør gå til rødt tiltaksnivå i en periode, fortsetter Melby.

Skolenes landsforbund har full forståelse for tiltakene fra regjeringen.

– Alle er på søken etter tiltak som kan gi en tryggere arbeidssituasjon for både ansatte og elever. Skolenes landsforbund forventer at skoleeier følger opp lokalt og at læreren selv får bestemme bruken av hjemmekontor i samarbeidstid og fellesmøter, sier fungerende forbundsleder Terje Moen.

– Vi anbefaler alle våre tillitsvalgte å ta initiativ til lokale tiltak som kan gi medlemmene trygghet i det daglige arbeidet, fortsetter Terje Moen.

Det er et mål at elevene i så stor grad som mulig er på skolen. På rødt tiltaksnivå er det et økt krav om begrenset antall kontakter og å holde oversikt over disse. På grunn av avstandskravet vil det ved rødt tiltaksnivå på mange skoler i praksis bety en kombinasjon av fysisk oppmøte på skolen og digital hjemmeopplæring.

Les mer om trafikklysmodellen og rødt nivå her (udir.no)

– Alle skoler skal ha planer for å gå er til rødt nivå, så jeg har tillit til at skolene greier å finne gode løsninger lokalt for å få en god overgang fra gult til rødt nivå. Jeg forutsetter at de med særlige behov får et tilbud på skolen, sier Melby.

Regjeringen ber også kommuner med høyt smittepress vurdere om de skal gå over til rødt nivå også i barnehager og barneskoler.

Tiltaket gjelder i første omgang til 18. januar.