Rett medisin for lærerstudiet?

Regnefeil på medisinrommet kan i verste fall føre til at pasienten dør. Men mens du må ha en firer i matematikk for å bli…

8. april 2015

Runar Nørstad

lærer matematikkRegnefeil på medisinrommet kan i verste fall føre til at pasienten dør. Men mens du må ha en firer i matematikk for å bli lærerstudent, stilles det ingen spesielle mattekrav for å studere til sykepleier. 

Skolenes landsforbund setter spørsmålstegn ved regjeringas prioritering. Selv om du ikke skal undervise i matematikk i hele din yrkeskarriere som lærer, må du ha en firer fra videregående. Ellers blir du ikke, i det hele tatt, vurdert som lærerstudent. Dette har Skolenes landsforbund alltid ment var meningsløst.

Det blir enda mer meningsløst når det ikke blir stilt noen matematikkrav til dem som skal studere til sykepleier. Feilmedisinering har beviselig ført til dødsfall i norsk helsevesen. Men regjeringa prioriterer altså å stille matematikkrav til dem som skal bli norsklærere og kroppsøvingslærere.

Skolen vil mangle 38 000 lærere i 2025, ifølge Statistisk sentralbyrå. Midt i en rekrutteringskrise prioriterer regjeringa å få tilfredsstilt sitt smale kunnskapssyn og ensidige fokus på realfag framfor å øke rekrutteringa til læreryrket. Skolenes landsforbund er virkelig bekymra for at regjeringa svekker tilgang av gode lærere med breddekompetanse til fellesskolen.

Skolenes landsforbund ber regjeringa droppe det meningsløse kravet til lærere som ikke skal undervise i matematikk.