Resultatet i oppgjøret med med PBL og FUS

Ny lønn og ny, god pensjonsløsning i PBL-barnehagene. Også i FUS-barnehagene betegnes oppgjøret som godt.

29. august 2019

Runar Nørstad

Det er enighet om en framtidsrettet, god pensjonsavtale for de ansatte i PBL-barnehagene. (Foto: Arkiv)

Fem år med dragkamp om pensjon for ansatte i PBL-barnehagene er over.

Det er enighet om en framtidsrettet, god pensjonsavtale for de ansatte i PBL-barnehagene. Den nye ordningen kalles barnehagepensjon. Den er lik for kvinner og menn, den utbetales fra du går av og livet ut, og den sikrer et godt pensjonsnivå, litt avhengig av når du velger å gå av.

I tillegg til pensjon, har partene også forhandlet om lønn. Oppgjøret beskrives som bra og ligger på nivå med lønnsoppgjørene i samfunnet for øvrig.

FUS-oppgjøret

Det er også enighet om årets lønnsoppgjør i FUS Trygge barnehager, et oppgjør som ligger på nivå med lønnsoppgjørene i samfunnet for øvrig.

FUS er en privat barnehagekjede med om lag 170 barnehager i hele Norge. FUS-barnehagene eies og driftes av Trygge Barnehager.

Partene som deltok i FUS/PBL-oppgjøret er Fagforbundet (LO), Utdanningsforbundet og Delta.