Relevant undervisning viktigst

Lærere som underviser elever på yrkesfag i videregående skole i matematikk og engelsk er ganske flinke til å yrkesrette undervisningen, viser en rapport fra Trøndelag…

2. februar 2015

LOM-admin

Lærere som underviser elever på yrkesfag i videregående skole i matematikk og engelsk er ganske flinke til å yrkesrette undervisningen, viser en rapport fra Trøndelag Forskning og Utvikling om prosjektet Yrkesretting og relevans i fellesfagene.