Regjeringen styrker spesialundervisningen

Tiden vil vise om 15 millioner kroner er nok for å gi spesialundervisningen det løftet den trenger, mener Skolenes landsforbund. Dagens spesialundervisning er for…

14. mai 2019

Runar Nørstad

Tiden vil vise om 15 millioner kroner er nok for å gi spesialundervisningen det løftet den trenger, mener Skolenes landsforbund.

Dagens spesialundervisning er for dårlig, mener regjeringen og gir 15 millioner kroner til et nytt prosjekt for raskere hjelp og bedre tilpasset undervisning.

– Det spesialpedagogiske tilbudet til barn og unge er for dårlig. For mange får hjelp altfor sent, og annenhver elev med spesialundervisning får det av ufaglærte. En av tre elever blir tatt ut av klasserommet for å få spesialundervisning. Det kan ikke fortsette, sier kunnskaps- og integreringsminister Jan Tore Sanner (H) i en pressemelding.

I revidert nasjonalbudsjett foreslår han og regjeringen å bruke 15 millioner kroner til pilotprosjekt for å få kunnskap om hvordan barn kan få bedre tilpasset opplæring og raskere hjelp.

Er 15 millioner kroner nok?

Skolenes landsforbund har i lang tid etterlyst tid og ressurser til spesialundervisningen.

– Spesialundervisning er et område som opp gjennom historien har vært veldig stemoderlig behandlet. Statusen til spesialundervisningen har stor påvirkning i forhold til det som faktisk skjer i skolen, og den må styrkes. Derfor er det gledelig at regjeringen styrker spesialundervisningen. Tiden vil vise om 15 millioner kroner er nok. Våre medlemmer nevner som en utfordring at spesialundervisning blir brukt som sparetiltak når kommunene vedtar budsjettene sine, sier forbundssekretær Bodil Gullseth.

– Det må tilføres skolene nok ressurser til at det er mulig å gjennomføre fleksible ordninger for et intensivt opplæringstilbud, gjerne på tvers av klassetrinn. Dette bør gjøres ved at ressursene øremerkes til skolenivå. Vi er ganske sikre på at noen av svarene en vil få ved piloteringen vil underbygge vårt innspill, forstetter Gullseth.

Skolenes landsforbund mener det er svært betenkelig at store deler av spesialundervisningen i norsk skole foretas av assistenter og fagarbeidere.

Jan Tore Sanner varsler samtidig at regjeringen til høsten vil legge fram en stortingsmelding om tidlig innsats og inkluderende fellesskap.

Relevante lenker
SL: – Må heve statusen til spesialundervisningen
SL: Høringssvar om spesialundervisning
SL: SL er bekymret for spesialundervisningen
SL: – Tidlig innsats krever tid og ressurser
SL: – Tilfreds med lærernorm fra skolestart 

Skolenes landsforbund på Facebook!

 

Pixabay-bildet er frigjort under denne lisensen