Regjeringen snur ryggen til verdens skolebarn

DEBATT: Skolenes landsforbund reagerer sterkt på at regjeringen vil halvere støtten til Det globale partnerskapet for utdanning (GPE). Sammen med en rekke organisasjoner, har forbundsleder Mette Johnsen Walker signert et innlegg som «refser» Støre-regjeringen. Les hele innlegget her!

18. november 2021

Kommunikasjonsavdelingen

Regjeringens kuttforslag vil bidra til å forverre den globale utdanningskrisen, og dermed øke ulikhetene i verden, mener innleggsforfatterne. (Foto: Pixabay/Illustrasjon)

Innlegget under står på trykk i Dagsavisen, onsdag 17. november.

Regjeringen snur ryggen til verdens skolebarn

Hvordan kan Støre-regjeringen tro at rett medisin er å kutte utdanningsbistanden med en tredjedel, midt i en global utdanningskrise?

Regjeringen vil nå kutte utdanningsbistanden med 622 millioner kroner. Det kunne ikke kommet på et verre tidspunkt. Koronapandemien førte i fjor til stengte skoler for 1,6 milliarder barn og unge. Utdanningssystemer i 48 land er i ferd med å kollapse, og flere tiårs framgang på utdanningsfeltet står nå i fare for å reverseres.

Regjeringen vil halvere støtten til Det globale partnerskapet for utdanning (GPE), som er den største enkeltaktøren Norge støtter på utdanningsfeltet. En halvering av den norske støtten vil føre til at 2,4 millioner barn mister muligheten til å bli undervist av en utdannet lærer. 22,5 millioner skolebøker vil ikke bli distribuert og 3445 klasserom blir ikke bygd. Et alvorlig tilbakeslag for en utdanningssektor i knestående.

I sommer gikk 19 statsledere i fattige land sammen og meislet ut en erklæring om at landene ville bruke 20 prosent av budsjettene sine på utdanning, i tett samarbeid med GPE. Statene som signerte erklæringen gjorde det med viten om støtte fra hele verden. Forrige regjering fulgte opp med løfte om 3,7 milliarder kroner i støtte til GPE gjennom de neste fem årene. Nå vil dagens regjering halvere Norges bidrag, til tross for at Hurdalsplattformen er tydelig på at man ønsker å videreføre norsk satsning på global utdanning.

Vi vet at utdanning er helt avgjørende for å redusere antall barneekteskap og tenåringsgraviditeter og nøkkelen til å bryte negative fattigdomsspiraler over tid. Nå har pandemien og den globale utdanningskrisen ført til at utviklingen går i feil retning. De negative ringvirkningene er enorme, og Redd Barna anslår at totalt 10 millioner barn aldri vil vende tilbake til skolen som følge av pandemien.

Utviklingsminister Tvinnereim har altså bestemt at det vi forpliktet oss til i juli ikke gjelder i november. Det er skuffende å se en regjering som løper fra sine internasjonale forpliktelser, og det vil svekke oppfattelsen av Norge som en forutsigbar og langsiktig aktør.

Mette J. Walker, forbundsleder Skolenes landsforbund, Birgitte Lange, gen.sekr. Redd Barna, Steffen Handal, leder Utdanningsforbundet, Sissel Aarak, gen.sekr. SOS-barnebyer, Erik Lunde, gen.sekr. Strømmestiftelsen, Ingrid Vikse, daglig leder Hei Verden, Morten Eriksen, daglig leder Atlas-alliansen, Kari Helene Partapuoli, gen.sekr. Plan International Norge, Birgit Philipsen, gen.sekr. ADRA Norge, Hector Ulloa, leder SAIH, Jimmy Vika, nasjonsdirektør Right to Play Norge, Hjalmar Bø, gen.sekr. Digni, Hedda Oven Halvorsen, leder Operasjon Dagsverk.

Pixabay-bildet er frigjort under denne lisensen