– Regjeringen risikerer å snuble på målstreken

For at lærerne skal få tid til å sette læreplanene ut i livet, må fagfornyelsen få en egen budsjettpost, var innspillet fra Skolenes landsforbund i budsjetthøringen på Stortinget. – Regjeringen risikerer faktisk å snuble på målstreken, sa nestleder Terje Moen.

17. oktober 2019

Runar Nørstad

Budsjetthøring på Stortinget: Nestleder Terje Moen i Skolenes landsforbund (fra venstre), May-Britt Sundal i Fagforbundet, LO-sekretær Trude Tinnlund, forbundsleder Hans Ole Rian i Creo, 2. nestleder Ellen Dalen i NTL og styremedlem Ronny Kjelsberg i NTL. (Foto: SL)

7. oktober la regjeringen fram sitt forslag til statsbudsjett for 2020.

Torsdag ble det arrangert åpen høring i Stortingets utdannings- og forskningskomité om Statsbudsjettet 2020, kapitler fordelt til utdannings- og forskningskomiteen, (Prop. 1 S (2019-2020)).

Nestleder Terje Moen representerte Skolenes landsforbund. Han hadde med seg forbundssekretær Mette Johnsen Walker.

Moen brukte mesteparten av de tilmålte tre minuttene på fagfornyelsen, men rakk også å si noe om yrkesfaglærerløftet, lærerspesialistene og fylkesmennenes responstid i forbindelse med klager på elevenes skolemiljø.

En time redusert undervisning

Moen ba Stortinget ta ansvar for at det settes av en pengepost, slik at partene kan finne fram til en ordning som rydder plass i lærernes og skoleledernes årsverk til å få innført de nye læreplanene fra høsten 2020.

– Regjeringen iverksetter det de kaller den største skolereformen siden 2006, når de nå vil innføre nye læreplaner i alle fag på alle trinn. Dette krever mye ekstra innsats for lærerne og skolelederne som frem til sommeren underviser etter gammel læreplan – samtidig som det forventes at de skal sette seg inn i nye fagplaner og forberede undervisning etter de nye læreplanene. Våre medlemmer melder at tiden ikke strekker til. Det er for utfordrende å innfri disse forventningene, uten at det blir ryddet plass til dette arbeidet i den enkelte lærer sitt årsverk.

Terje Moen sa i høringen at Skolenes landsforbund i brev av 16. januar 2019 sendte krav om tidsressurs til statsråden.

– Slik det framgår i brevet krever vi en time redusert undervisning per uke per årsverk under innføringen av fagfornyelsen, over tre år. Det kan da ikke være alvorlig ment å forvente at skoleledere og lærere skal finansiere en statlig vedtatt reform ved hjelp av en dugnadsinnsats som går langt utover arbeidets årsverk.

(Artikkelen fortsetter under bildet)

Forbundssekretær Mette Johnsen Walker deltok i budsjetthøringen på Stortinget torsdag. (Foto: SL)

Fikk spørsmål fra Arbeiderpartiet

I spørsmålsrunden henvendte Aps skolepolitiske talsperson, Torstein Tvedt Solberg, seg til Terje Moen. Han ville vite mer om konsekvensene av at det ikke settes av nok tid til fagfornyelsen.

– Det har vært en god prosess med fagfornyelsen så langt, der arbeidsgrupper og store ressurser har vært i sving. Skolenes landsforbund er bekymret for at hele «prosjektet» snubler på målstreken. Det er allerede brukt mye tid og penger på fagfornyelsen. Da må det være mulig å sette av penger til lærernes videre arbeid med læreplanene dersom de i det hele tatt skal bli realisert, svarte nestleder Terje Moen.

Han viste til innføringen av «Kvalitetsreformen i høyere utdanning», vedtatt av Stortinget i 2001, som først ble lansert uten ekstra finansiering. Det førte til opprør i sektoren, og statsråd Kristin Clemet snudde. Stortinget vedtok i budsjettet å bevilge vel 1,1 milliarder kroner til reformen.

– Feil medisin overfor yrkesfaglærerne

Terje Moen sa også i høringen at Skolenes landsforbund er sterk motstander av ordningen med lærerspesialister, fordi den blant annet er med på å undergrave tariffavtalene. Videre uttrykte han bekymring for yrkesfaglærerløftet, som er redusert med 10 millioner kroner på grunn av antall søkere.

– Dette er feil medisin overfor yrkesfaglærere som roper etter mer utdanning. Tilbudene må gjøres mer kjent og ikke minst målrettet. Det er også en utfordring at mye av tilbudet som gis, ikke gir studiepoeng og lønnsmessig uttelling.

– Vi ser også at det i budsjettet legges opp til kortere responstid, på fem dager, fra fylkesmennenes side i forbindelse med klager på elevenes skolemiljø. Dette er bekymringsfullt, fordi krav om kortere responstid kan gi dårligere saksbehandling. Fylkesmennene kan bli tvunget til å slippe gjennom flere saker enn ønskelig for å være på den sikre siden, sa Terje Moen som understreket at Skolenes landsforbund ikke er motstander av klageadgangen som ligger i Opplæringslovens paragraf 9A.

(Artikkelen fortsetter under bildet)

Budsjetthøring på Stortinget: Nestleder Terje Moen i Skolenes landsforbund (fra venstre), May-Britt Sundal i Fagforbundet, LO-sekretær Trude Tinnlund og forbundsleder Hans Ole Rian i Creo. (Foto: SL)