PS! Stipendordning for lærere!

Kunnskapsdepartementet oppfordrer flere skoleeiere til å søke om utdanningsstipend for ansatte som mangler godkjent lærerutdanning samt rekrutteringsstipend til personer som ennå ikke er ansatt…

3. mars 2017

Runar Nørstad

Hvert år utlyses stipend til minoritetsspråklige lærere for utdanning som gir formell kompetanse for undervisning i skolen. (Foto: Pixabay/Illustrasjon)

Kunnskapsdepartementet oppfordrer flere skoleeiere til å søke om utdanningsstipend for ansatte som mangler godkjent lærerutdanning samt rekrutteringsstipend til personer som ennå ikke er ansatt i skolen.

 

Regjeringen har satt av 70 millioner kroner i 2017 til nær 850 stipender. Stipendene er i størrelsesordenen 100.000 til 200.000 kroner. Fristen for skoleeiere for å registrere og godkjenne søknader er 15. mars, opplyser Kunnskapsdepartementet.

Kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen mener begge stipendene er en god ordning, basert på innspill departementet har fått, men håper på flere søknader.

– Det kan synes som om stipendordningen ikke er godt nok kjent. Per 1. mars har kun 100 søkt, sier Røe Isaksen i en pressemelding.

Oppfordringen fra kunnskapsministeren er klar.

Skynd deg å ta kontakt med rektor, kommunen eller fylkeskommunen enten om du ønsker å søke utdanningsstipendet eller rekrutteringsstipendet. For dette er en veldig god ordning for alle som underviser, eller som kan tenke seg å undervise på yrkesfag, men som ikke har pedagogikk.

Det dreier seg altså om to stipendordninger.

 

Utdanningsstipendet

 • For ansatte som underviser i skolene, og har relevant utdanning, men som mangler godkjent lærerutdanning. Disse kan søke om stipend for å ta PPU eller en yrkesfaglærerutdanning (PPU-y eller treårig yrkesfaglærerutdanning).
 • Det kan gis stipend til om lag 750 søkere
 • Stipendet er på 100.000 kroner for PPU-y og 200.000 kroner for treårig yrkesfaglærerutdanning
 • I 2016 var det 904 personer som fikk stipend. 400 av stipendene gikk til yrkesfaglærere, og 500 til andre lærere

 

Rekrutteringsstipendet

 • For fagarbeidere og andre med annen relevant utdanning som ønsker å ta en yrkesfaglærerutdanning og begynne å jobbe i skolen. Ordningen var ny i 2016
 • Det kan gis stipend til mellom 100 og 200 søkere avhengig av fordeling mellom søkere til PPU-y og YFL
 • Stipendet er på 100.000 kroner for PPU-y og 200.000 kroner for treårig yrkesfaglærerutdanning
 • I 2016 var det 107 personer som fikk stipend for å ta en yrkesfaglærerutdanning. 2/3 var fagarbeidere

 

Eget søknadssystem

Det er skoleeiere som skal søke om stipendene på vegne av dem det gjelder.

Skoleeiere kan fortløpende registrere navn på personer de søker om stipend for, og hvilken utdanning de skal ta. Dette gjøres i søknadssystemet.

Innen 15. mars må skoleeierne også ha gitt søknadene status som «godkjent» og prioritert mellom søkerne. Utdanningsdirektoratet behandler kun søknader som er godkjent av skoleeierne.

 

FAKTA: Viktige datoer i 2017

 • 1. februar: Søknadsskjema for skoleeiere tilgjengelig på udir.no
 • 15. mars: Frist for skoleeiere for å registrere, godkjenne og prioritere mellom søkerne
 • 30. april: Frist for Utdanningsdirektoratet for å behandle søknader som er godkjent av skoleeierne
 • 1. september: Frist for skoleeierne for å bekrefte deltakelse
 • Desember: Utbetaling av stipendmidlene fra Utdanningsdirektoratet til skoleeiere

 

Relevante lenker:

Søknadssytemet for skoleeiere finner du her

Her finner du mer informasjon om stipend til Praktisk pedagogisk utdanning (PPU/PPU-Y) og Yrkesfaglærerutdanning (YFL)

 

Pixabay-bildet er frigjort under denne lisensen