Professor Rattsø: Arbeidskraften i Norge har høyt utdanningsnivå

Samtidig sier han at det er slark i kunnskapsproduksjonen på alle nivåer. – Hvor utdanner den norske arbeidskraften seg, spør SLs nestleder, Terje Moen,…

10. februar 2015

LOM-admin

Samtidig sier han at det er slark i kunnskapsproduksjonen på alle nivåer. – Hvor utdanner den norske arbeidskraften seg, spør SLs nestleder, Terje Moen, retorisk. 

Fra Aftenposten (SLs utheving i rødt):

Utdanning: Store frafall, middelmådig forskning

Det er slark i kunnskapsproduksjonen i Norge på alle nivåer, sier professor Jørn Rattsø.

Bedre kunnskap er helt avgjørende for å holde Norge på inntektstoppen, mener han.

Diagnosen

Rattsø starter med grunnskolen og fortsetter oppover:

  • Vi bruker mer penger og flere lærere enn de fleste land, men resultatene er på gjennomsnittet.
  • Svikt innen matematikk og naturfag gir svak rekruttering til realfag senere.
  • Svikten i grunnskolen forplanter seg til videregående. 60 prosent fullfører på normert tid.
  • Dårlig utdanning gir mangel på fagarbeidere. Stort frafall.
  • 40 prosent av dem som begynte på høyere utdanning har ikke avlagt grad 10 år senere.

For mye middelmådighet og for lite omstilling i forskningen.

Næringslivet: Må konkurrere med dyr arbeidskraft

Nye og gamle næringer må fylle tomrommet som oppstår når de oljetilknyttede næringene får mindre å gjøre.

-Vår fremtidige konkurransekraft vil ligge i en arbeidsstyrke som har høy og relevant kompetanse, god omstillingsevne og at vi er med i teknologiutviklingen, sier professor Jørn Rattsø.

Han mener Norge er nødt til å løfte prestasjonsnivået i fastlandets næringsliv for å kunne holde et topp inntektsnivå.

– Videre vekst i inntektsnivået kan bare bygge på vekst i næringslivets produktivitet. Vi kan ikke fortsette å flyte på å selge stadig dyrere til utlandet, samtidig som vi kjøper stadig mer billige varer fra Kina, sier han.

Diagnosen

– Det er stor omstillingsevne i norsk næringsliv. Arbeidskraften har høyt utdanningsnivå, sier Rattsø.