– PISA ensretter skolen og stresser elevene

Skolenes landsforbund er motstander av tester som kan brukes til rangering av skoler, og mener de omstridte PISA-testene må ut av skolen.

6. desember 2016

Runar Nørstad

Slik PISA-brukes i dag, bidrar det til å rangere skoler, noe SL er motstander av. (Foto: PISA)

Tirsdag ble resultatene fra den siste PISA-undersøkelsen offentliggjort. Norske elever gjør det for første gang bedre enn OECD-gjennomsnittet i alle fagområdene PISA måler – lesing, matematikk og naturfag. Det er også blitt betydelig mer arbeidsro i norske klasserom fra 2003 til 2015, ifølge tallene.

Men leder i Skolenes landsforbund, Anne Finborud, mener tallene ikke gir et korrekt bilde:

– Norske elevers kunnskapsnivå er omtrent som tidligere. Det er de andre landene som har forandringer i nivået. Dette påvirker rekkefølgen i rankingen, sier Finborud.

Skolenes landsforbund, som er LOs skoleforbund, har i «Utdanningspolitisk program 2013-2017» vedtatt at «nasjonale prøver og annen testing som fører til rangering avvikles». Vedtaket inkluderer også PISA-testene.

Slik PISA-brukes i dag, bidrar det til å rangere skoler, noe SL er motstander av, ifølge nestleder Terje Moen.

Mattefobi og angst

– All testingen er med på å ensrette undervisningen og stresser elevene i negativ forstand. Vi tolker PISA-testingen som et verdensmesterskap for skolesystemer, hvor det viktigste er landenes rangering i forhold til hverandre. Mange ungdommer har i dag både mattefobi og angst for tester. Dette er ikke medfødte lidelser – de skapes på skolen, sier Moen.

Forbundsleder Anne Finborud og nestleder Terje Moen mener
Forbundsleder Anne Finborud og nestleder Terje Moen mener PISA ensretter skolen og stresser elevene.

Skolenes landsforbund ønsker større fokus på det høye forventningspresset elevene er utsatt for.

– Jo høyere forventninger skolen og samfunnet har til å prestere i klasserommet, jo høyere forventninger setter ungdommen til seg selv og andre. Fallhøyden for de som ikke klarer å oppfylle alle kravene og forventningene blir ganske så stor. Hvordan norske elever skal oppfylle PISA-kåte politikeres store drøm om at Norge skal toppe listen, er overordnet ungdommens muligheter til å klare dette, mener Terje Moen.

 
Singapore, Japan, Estland, Kinesisk Tapei (Taiwan) og Finland topper rangeringen, som tester 15-åringer i 72 land og områder. Norge er tredje beste land i Norden etter Finland (5. plass) og Danmark (21. plass).