– Øremerk midler til de mest sårbare barna

Skolenes landsforbund ber landets lokalpolitikere prioritere de mest sårbare barna i skolen i månedene som kommer. – Situasjonen er prekær for elevene som er fratatt spesialundervisningen, sier forbundsleder Anne Finborud.

10. november 2020

Runar Nørstad

Forbundsleder Anne Finborud mener det er viktigere enn noen gang å sørge for at elevene får den spesialundervisningen de har krav på. (Foto: SL/Arkiv)

Skolenes landsforbund mener det er høyst bekymringsfullt at mer enn 14.000 elever er fratatt spesialundervisningen de har rett til, slik VG skriver.

– Regjeringen har bevilget 7,3 milliarder ekstra til kommunene for første halvår i 2021. For den enkelte kommune vil dette utgjøre betydelige beløp, og vil i mange tilfeller være nok til å dekke foreslåtte kutt i skoler og barnehager. Jeg ber kommunepolitikerne se alvoret i situasjonen, og sørge for at pengene når skolene slik at de mest sårbare elevene får den undervisningen de har krav på.

Les også: Barneombudet reagerer på tap av spesialundervisning (vg.no)

Skolenes landsforbund ber om at elever med rett til spesialundervisning prioriteres høyest i skolen de neste månedene.

– Det handler om å tilføre skolen ekstra ressurser, og en del av midlene må øremerkes de som har rett på spesialundervisning. Skolenes landsforbund registrerer at mange flere enn oss utrykker bekymring for de sårbare elevene som mister et viktig oppfølgingstilbud. Det er et bredt engasjement når det gjelder bekymring for de svakeste. Det er utfordrende at vi aldre får tettet igjen dette «hullet». Vi er på søken etter tiltak som sikrer dem. Sammen må vi finne tiltak som treffer, sier Anne Finborud.

Les også: Melby: Skoler kan ikke droppe nødvendig spesialundervisning (vg.no)

Forbundslederen har en klar oppfordring til landets kommunepolitikere.

– Kommunene må gjøre alt i sin makt for å bygge et sterkere vern rundt de mest sårbare i skolen i den vanskelige tiden vi er inne i. Behovet for at andre yrkesgrupper må inn i skolen for å avlaste læreren, er større enn noen gang. Lærere som driver med spesialundervisning, må i minst mulig grad settes til andre arbeidsoppgaver, understreker forbundsleder Anne Finborud.