Ønsker Norsk Cockpit Forbund velkommen til LO

LOs representantskap tok i dag opp Norsk Cockpit Forbund som sitt 24. medlem.  Forbundet har utgangspunkt i flyverforeningen i SAS, og vil inngå som…

17. februar 2015

LOM-admin

Illustrasjonsfoto - flyLOs representantskap tok i dag opp Norsk Cockpit Forbund som sitt 24. medlem. 

Forbundet har utgangspunkt i flyverforeningen i SAS, og vil inngå som en del av LO Luftfart, som LO-sekretariatet etablerte mandag.

– Vi er veldig glade for at SAS-flyverne valgte LO som hovedorganisasjon. Det vil bidra ytterligere til LOs kamp mot uryddige forhold i bransjen, sier LO-leder Gerd Kristiansen.

Opptaket av Norsk Cockpit Forbund kommer et halvår etter at LOs forrige representantskapsmøte i juni tok opp Norsk Kabinforening som medlem. Totalt er det nå ni LO-forbund som organiserer innenfor luftfarten, og disse samles nå i LO Luftfart.

– Med nærmere 8000 medlemmer innen bagasjehåndtering, brann, redning, vakt, drivstoff, renhold, kabin og cockpit er LO nå den største arbeidstakerorganisasjonen for luftfartsansatte i Norge, sier Kristiansen.

Hun uttrykker bekymring for utviklingen i deler av luftfartsbransjen, og understreker behovet for en sterkere organisert arbeidstakerside:

– Bransjen er mildt sagt uoversiktlig. Den utvikler seg raskt, med en blanding av internasjonale og nasjonale regler. Aktører kommer og går, og med et stadig større innslag av aggressive lavprisselskaper som shopper rundt. De etablerer baser i ulike land, henter ansatte i lavkostland, skaper uklarhet om hvilke lands regler som skal gjelde og leier inn personale som selvstendig næringsdrivende. For LO er det viktig å sikre ryddige lønns- og arbeidsforhold, og likeverdige konkurranseforhold, i norsk og internasjonal luftfart, sa Gerd Kristiansen til LOs representantskap da Norsk Cockpit Forbund ble tatt opp som medlem.